Gunn Spikkeland Hansen - Energi og Klima

Gunn Spikkeland Hansen

Gunn Spikkeland Hansen (39) er ny prosjektleder for Klimapartnere Agder. Hansen er utdannet fysiker med fordypning i termisk solenergi, og har siden studiene arbeidet med energi, klima og samfunnsansvar i ulike sektorer og med ulike roller. Den siste tiden har hun arbeidet som energi- og miljørådgiver i konsulentselskapet Rejlers og som internrådgiver med strategiarbeid, utvikling og driftsstøtte i Avfall Sør. Klimapartner-nettverket på Agder består av 52 private og offentlige virksomheter som gjennom miljøledelse, inspirasjon og deling av kunnskap og erfaringer samarbeider for å redusere klimagassutslipp og bidra til grønn samfunns- og næringsutvikling.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

    Kort beskrivelse (obligatorisk)

    Bilde (obligatorisk)

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Twitter-profil