Anita Verpe Dyrrdal - Energi og Klima

Anita Verpe Dyrrdal

Den 15. mars i år overtok Anita Verpe Dyrrdal som leder for Norsk klimaservicesenter (KSS) etter Inger Hanssen-Bauer. KSS (http://klimaservicesenteret.no) er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt (MET), NVE, NORCE og Bjerknesenteret, og skal gi beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge. Gjør deg klar for fremtidens vær er mottoet! Et av de viktigste produktene til KSS er fylkesvise klimaprofiler som gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer i hvert fylke i Norge.

Klimaprofilene brukes i overordnet planlegging, og er et supplement til klimahjelperen fra DSB. Anita har jobbet som forsker ved MET i 10 år, med fokus på ekstremnedbør og nedbørstatistikk som brukes i planlegging og dimensjonering av infrastruktur.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

    Kort beskrivelse (obligatorisk)

    Bilde (obligatorisk)

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Twitter-profil