Amund Hagen Kristiansen - Energi og Klima

Amund Hagen Kristiansen

Amund Hagen Kristiansen (35) er ansatt som Regionleder for Framtiden i våre hender Innlandet. Fra november 2019 blir han prosjektleder for etablering av Klimapartnere Innlandet i Oppland fylkeskommune, på oppdrag for Framtiden i våre hender (Fivh). Amund har flere års erfaring med prosjektledelse i samarbeid med offentlige og private virksomheter. I 2018 flyttet han fra Tromsø og jobben i Fivh Nord til Lillehammer og opprettet en ny avdeling på Innlandet. Amund har master i naturbasert reiseliv, bygget på en bachelor i utmarksforvaltning. Gjennom lengre ekspedisjoner som Norge på langs- og Spitsbergen på langs på ski under studietiden har interessen for miljø og natur preget veivalgene i arbeidslivet.

Klimapartnere Innlandet er en unik mulighet for offentlige og private virksomheter til å forme fremtidens Innlandet, og gå sammen for en offensiv utvikling av miljøvennlige bedrifter. Fra 2020 blir Hedmark og Oppland til storfylket Innlandet, og alle må håndtere endringer. Det byr på nye muligheter! Klimapartnere Innlandet har mål om å samle ulike aktører og bidra til grønn utvikling på Innlandet, et fylke rikt på natur- og landbruksressurser.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

Kort beskrivelse (obligatorisk)

Bilde (obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Twitter-profil