Klimafolk - Energi og Klima

Klimafolk

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

Kort beskrivelse (obligatorisk)

Bilde (obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Twitter-profil

Stig Schjølset

Den 1. oktober startet Stig Schjølset (49) som ny fagsjef i ZERO. Stig har i mange år arbeidet med klimapolitikk og karbonmarkeder. Nå har han funnet veien til ZERO, og ser frem til å samarbeide med næringsaktørene som driver fram det grønne skiftet.

Stig kommer fra en stilling som fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet. Her ledet han også arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Han har tidligere vært leder for analyse av karbonmarked og klima i Thomson Reuters Point Carbon. Stig har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

https://zero.no/pm-ny-fagsjef-pa-plass/

https://zero.no/medarbeider/stig-schjolset/

Stig Schjølset

Renate Nedregård

Klimapartnere styrker satsningen i region Vestland, og har ansatt Renate Nedregård som rådgiver i en ny prosjektstilling. Renate har har bakgrunn som journalist i NRK og TV 2. Hun har utgitt flere bøker, og har erfaring som kommunikasjonsrådgiver i politikk og næringsliv, senest i avdeling for samfunnsansvar i Sparebanken Vest. Renate skal bistå med å styrke og drifte Klimapartnere Vestland, og vil jobbe tett med prosjektleder Helene Frihammer og partnerbedriftene i regionen.

Amund Hagen Kristiansen

Amund Hagen Kristiansen (35) er ansatt som Regionleder for Framtiden i våre hender Innlandet. Fra november 2019 blir han prosjektleder for etablering av Klimapartnere Innlandet i Oppland fylkeskommune, på oppdrag for Framtiden i våre hender (Fivh). Amund har flere års erfaring med prosjektledelse i samarbeid med offentlige og private virksomheter. I 2018 flyttet han fra Tromsø og jobben i Fivh Nord til Lillehammer og opprettet en ny avdeling på Innlandet. Amund har master i naturbasert reiseliv, bygget på en bachelor i utmarksforvaltning. Gjennom lengre ekspedisjoner som Norge på langs- og Spitsbergen på langs på ski under studietiden har interessen for miljø og natur preget veivalgene i arbeidslivet.

Klimapartnere Innlandet er en unik mulighet for offentlige og private virksomheter til å forme fremtidens Innlandet, og gå sammen for en offensiv utvikling av miljøvennlige bedrifter. Fra 2020 blir Hedmark og Oppland til storfylket Innlandet, og alle må håndtere endringer. Det byr på nye muligheter! Klimapartnere Innlandet har mål om å samle ulike aktører og bidra til grønn utvikling på Innlandet, et fylke rikt på natur- og landbruksressurser.

Emma Karlstrøm Thylander

Emma Karlstrøm Thylander begynte ved årsskiftet i en nyopprettet stilling som energi- og miljørådgiver i SpareBank 1 Hallingdal Valdres (www.sb1.no). SpareBank 1 Hallingdal Valdres har en tydelig rettet strategi for å ta en stilling som en finanspartner for det grønne skiftet. Konsernet består av bank, megler og regnskap og satser på å utvikle tjenester og produkter som vil bidra til at kunder tar mer miljøvennlige valg, og vil ta en ledende posisjon med en langsiktig grønn strategi. Emma jobber både internt og eksternt med base i Gol og hele Valdres og Hallingdal som arbeidsplass. Emma er utdannet sivilingeniør fra Chalmers tekniske høgskole og har tidligere arbeidet som konsulent innenfor miljøteknologi og energirådgivning i både olje- og gass industrien og bygg- og eiendom. Hun flytter med sin familie fra leilighet i Oslo til gårdsbruk i Hallingdal.

Anita Verpe Dyrrdal

Den 15. mars i år overtok Anita Verpe Dyrrdal som leder for Norsk klimaservicesenter (KSS) etter Inger Hanssen-Bauer. KSS (http://klimaservicesenteret.no) er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt (MET), NVE, NORCE og Bjerknesenteret, og skal gi beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge. Gjør deg klar for fremtidens vær er mottoet! Et av de viktigste produktene til KSS er fylkesvise klimaprofiler som gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer i hvert fylke i Norge.

Klimaprofilene brukes i overordnet planlegging, og er et supplement til klimahjelperen fra DSB. Anita har jobbet som forsker ved MET i 10 år, med fokus på ekstremnedbør og nedbørstatistikk som brukes i planlegging og dimensjonering av infrastruktur.

Magnus Pedersen

Magnus Pedersen inntok prosjektlederstillingen for Klimapartnere Nordland den 1 .april. Stillingen ligger under Plan og Miljø hos Nordland fylkeskommune.

Klimapartner Nordland skal være en sentral møteplass for innovasjon, samarbeid og kompetanseheving for grønne lønnsomme utviklingsmuligheter. Partnerne kommer til å bestå av offentlige instanser, forskningsmiljøer og private bedrifter, og skal ha oppstart høsten 2019. Hovedoppgaven blir å opprette nettverket med partnere som legger grunnlaget for videre vekst.
Magnus har en sivil ingeniør grad fra universitetet i Tromsø i energi, klima og miljø, og har tidligere jobbet som lærer, produsent, miljørådgiver og Miljøfyrtårnkonsulent.

Kjetil Lund

Kjetil Lund er ny direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE). Lund har vært byråd for næring og eierskap i Oslo kommune i perioden fra desember 2017 frem til han tiltro som vassdrags- og energidirektør 1.april 2019. Han har tidligere jobbet som direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft, vært statssekretær i Finansdepartementet, og jobbet i forvaltningen i Finansdepartementet og ved Statsministerens  kontor. I 2014 ledet han sekretariatet da Jens Stoltenberg var FNs spesialutsending for klima.

Kjetil Lund er 48 år og utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Han er gift, har tre barn og bor på Røa i Oslo.

Stine Torjusen Nygaard

Stine Torjusen Nygaard er ansatt som prosjektleder for etableringen av Klimapartnere Østfold, – stillingen ligger under Klimaseksjonen i Østfold fylkeskommune.
Stine har mange års erfaring fra ledelse, forretningsutvikling og kommunikasjon i store internasjonale selskap og i mindre startups, i inn- og utland. Hun har også en bakgrunn som mentaltrener/coach og toppidrettsutøver.

I 2015 – 2016 var Stine daglig leder i Sarpsborg Næringsforening – hvilket gav økt innsikt i regionens næringsliv. Hun gjennomførte samtidig BIs Executive masterkurs: ”Grønn vekst og konkurransekraft” i Oslo. En studie som inspirerte til videre klimafokus og blant annet sertifisering som konsulent hos Miljøfyrtårn i 2018.

Regionen har mange spennende foregangsbedrifter hva gjelder klima og bærekraftig forretningsdrift – og flere vil komme i årene fremover. Klimapartnere vil være en solid bidragsyter og plattform når næringslivet i Østfold stadig skal bli mer klimavennlig. Gjennom godt partnerskap mellom næringsdrivende, offentlige virksomheter samt andre organisasjoner vil vi sammen søke stadig bedre løsninger. – Løsninger som både styrker vårt felles klima og bedriftenes lønnsomhet.

Amund Eide

Amund Eide er ansatt som salgsdirektør for Trndz AS (www.trndz.ai). Trndz er en oppstartsbedrift, vi tror resursbruken må kuttes skal vi nå målet om en bærekraftig fremtid. Derfor har vi utviklet en moderne, svært skalerbar plattform for datafangst, datalagring, online analyse og avviksvarsling. Med den får man innsikten man trenger for å redusere sløsingen og spare både penger og miljøet.

Amund kommer fra rollen som salgsingeniør i Norsk Titanium og har en sivilingeniørgrad i maskinfag/produktutvikling fra NTNU.

Ingrid Amundsen Welde

Ingrid Amundsen Welde er ansatt som seksjonsleder for Smarte Energisystemer i Rambøll. Smarte Energisystemer er en ny satsing fra Rambøll med fokus på hvordan vi kan utnytte samspillet mellom, og styringen av, ulike fornybare energikilder bedre. Målet er å bistå kunder med fremtidsrettede og innovative energiløsninger innenfor varme- og strømforsyning. Welde kommer fra rollen som forretningsutvikler vannkraft i OBOS og er sivilingeniør fra Frankrike.

Jon A. Svenningsen

Jon A. Svenningsen begynte som prosjektleder for Klimapartnere Trøndelag 2. januar 2019. Målet til Klimapartnere er å redusere klimagassutslippene og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Trøndelag, blant annet ved å skape møteplasser, samhandling og kunnskapsformidling. Samarbeid om gode løsninger mellom det offentlige og det private er sentralt.
Jon har de siste fem årene jobbet med forretningsutvikling og miljøteknologi, og har bred erfaring fra både lokale og internasjonale lederstillinger. Han er sivilingeniør i kjemi fra NTH, har en executive master i strategisk merkevareledelse fra NHH og videreutdanning innen bla styrekompetanse.

Tone Bjørndal

Tone Bjørndal har blitt ansatt som prosjektleder i 2°C for Norsk klimastiftelse. Hun har en master i Klimaforandringer fra Københavns Universitet, en master i Teknologi, Innovasjon og Kunnskap fra Universitetet i Oslo og en bachelor i Miljø- og ressursfag fra Universitetet i Bergen. Tone har mye erfaring fra klima- og miljøpolitisk organisasjonsarbeid i Norge og internasjonalt, for eksempel som generalsekretær for den internasjonale paraplyorganisasjonen for liberale unge, IFLRY, hvor hun bl.a. ledet deres delegasjoner til COP20 og COP21.

Line Bjørkli

Line Bjørkli er tilsatt som prosjektleder for Klimapartnere Troms, stillingen ligger under Stab planavdelingen i Troms fylkeskommune. Hun har de siste 11 årene jobbet i Ungt Entreprenørskap og har erfaring fra prosjektledelse, innovasjon og entreprenørskap. Hun holder på å sluttføre en MBA i økologisk økonomi med en masteroppgave om avfallshåndtering og hvordan samarbeid med interessenter kan bidra til bærekraftige løsninger. Klimapartnere Troms har som mål å være pådriver for reduksjon av klimagassutslipp, utvikle og formidle kunnskap om klimautfordringer i nord og ta ansvar i det grønne skiftet. Det oppnås gjennom samarbeid om gode løsninger mellom det offentlige og det private.

Toril Hofshagen

Etter 18 engasjerende år i Norsk Vann, vil direktør Toril Hofshagen fra februar 2019 ta fatt på nye utfordringer. Hun starter da som regionsjef for Region Øst i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Jeg vil takke Toril for en flott innsats for Norsk Vann gjennom mange år, sier styreleder Robin Kåss. – Toril har stått på for en positiv utvikling av så vel Norsk Vann som av vannbransjen i Norge, i et godt samspill med Norsk Vanns medlemmer og samarbeidspartnere. Det er også et viktig arbeid hun skal ta fatt på i NVE for å sikre samfunnet mot flom og skred. Jeg ønsker henne lykke til i den nye jobben.

– Det blir en spennende utfordring å gå fra arbeid med vann og avløp på nasjonalt og europeisk nivå til arbeid med flom- og skredsikring på regionalt og lokalt nivå, sier Toril Hofshagen. – Det handler uansett om det viktige vannet for min del. Men jeg vil savne de mange flotte kollegaene i vannbransjen og i Norsk Vann, samt det meningsfylte samspillet med politikere og samarbeidsorganisasjoner.  Men det er en tid for alt, og det er et privilegium å kunne gå fra en jobb jeg fortsatt brenner for, til en ny jobb som garantert også vil bli engasjerende.

Toril Hofshagen vil ha sin siste arbeidsdag i Norsk Vann 31. januar 2019.

– Først har jeg en aktiv høst foran meg sammen med styret og kollegaer i Norsk Vann, der vi skal jobbe med en rekke interessepolitiske og faglige saker, samt implementere ny strategiplan fra 2019, forteller hun.

Styret i Norsk Vann vil nå starte rekrutteringsprosessen for å få ansatt en ny direktør.

– Styret håper å få mange gode søkere til stillingen, da Norsk Vann er en veldrevet organisasjon med godt omdømme, forteller styreleder Robin Kåss.

Tore Furevik

Tore Furevik er utnevnt til den nyopprettede stillingen som klimadirektør ved Universitetet i Bergen (UiB). Furevik skal koordinere universitetets samlede klimasatsing. Klima og energiomstilling er et av UiBs tre strategiske satsingsområder.

Furevik fortsetter som direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, en stilling han har hatt siden 2014. Bjerknessenteret er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research (NORCE), Nansensenteret og Havforskningsinstituttet.

Furevik har bakgrunn som professor i oseanografi, og har særlig studert vekselvirkningen mellom hav og atmosfære, og hvordan dette påvirker klimaet i nordområdene. Furevik er også bidragsyter i Energi og Klima.

Siri M. Kalvig

Siri M. Kalvig er ansatt som daglig leder i det nyetablerte statlige investeringsfondet Fornybar AS. Siri M. Kalvig har en doktorgrad (Ph.D.) i offshore wind technology fra Universitetet i Stavanger og hovedfag (M.Sc.) i meteorologi fra Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hun er kjent som gründer i StormGeo AS, der hun fulgte selskapet fra ulike lederstillinger gjennom utviklingen til et globalt selskap med over 300 ansatte i 16 land. Dette har gitt henne en bred erfaring med oppstart av virksomhet, internasjonal vekst og ikke minst salg til aktivt forvaltede fond.

Jannicke Gerner Bjerkås

Jannicke Gerner Bjerkås blir ny CCS-direktør i Fortum Oslo Varme fra 1. juni 2018. Bjerkås kommer fra stillingen som direktør HR og kommunikasjon i Fortum Oslo Varme. Jannicke er tidligere offiser i Luftforsvaret, og var direktør kommunikasjon og strategi i Energigjenvinningsetaten og deretter stabssjef i Klemetsrudanlegget AS før hun startet i Fortum Oslo Varme 4. august 2017. Bjerkås var med på å starte opp CCS-prosjektet i 2014, og har jobbet tett sammen med avtroppende CCS-direktør Mikkelsen gjennom hele prosjektet. Les hele pressemeldingen hos Fortum Norge.