Klimafolk - Energi og Klima

Klimafolk

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

  Kort beskrivelse (obligatorisk)

  Bilde (obligatorisk)

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Twitter-profil

  Martin Larsen Hirth

  Martin Larsen Hirth startet 1.september som journalist i Energi og Klima. Her skal han jobbe med utvikling av nyhetsbrev og podkast, samt generell utvikling av nettstedet. Hirth kommer fra stillingen som debattjournalist i Bergens Tidende og har tidligere jobbet med redaksjonell utvikling i Beta Vest (Schibsted) og som journalist i Sysla. Fra 2013-2016 jobbet han som energianalytiker i Greensight. Han er utdannet med mastergrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og medforfatter av boken «Frank Aarebrot: Hele Norges professor» fra 2018.

  Rebecca Briedis

  Rebecca Briedis startet 1. juni som rådgiver i klimavennlig produksjon og forbruk i Endrava. Endrava er et rådgivende konsulentselskap spesialisert innen energi og klimagassutslipp. Endrava har bred erfaring med klima- og energispørsmål og har sterke analytiske evner for å koble energibruk, utslipp og teknologiutvikling. Med bakgrunn fra avfallsbransjen og 4 år i Mepex Consult AS, har Rebecca utviklet en interesse for sammenhengen mellom produksjon, forbruk og sirkulær økonomi. Hun skal bistå Endrava med å finne løsninger og tiltak som er bærekraftige, innovative og sirkulære for å redusere klimaavtrykket av vårt forbrukssamfunn. Rebecca har en mastergrad i Environmental Technology fra Imperial College i London og har tidligere jobbet for en interesseorganisasjon i Brussel. Hun mener at data og beregninger må sees i et større, samfunnsøkonomisk perspektiv når vi skal redusere våre klimagassutslipp.

  Hege Kristin Ulvin

  Hege Kristin Ulvin begynte som kommunikasjonssjef i miljøstiftelsen ZERO 2. mars. Hun kommer fra jobben som leder for presseteamet i Kirkens Nødhjelp, der hun har jobbet siden 2014. I tillegg har hun jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerombudet og som journalist NA24, Nettavisen, Adresseavisen og Namdals-Avisa. Ulvin har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er høgskolekandidat i journalistikk (HiO).

  – Jeg gleder meg enormt til å jobbe sammen med dyktige, løsningsorienterte folk i en utrolig spennende organisasjon om det som er vår tids viktigste sak. Jeg trigges veldig av ZEROs konstruktive tilnærming til klimakrisen, og er svært takknemlig for å ha fått mulighet til å bidra i ZEROs viktige arbeid, sier Hege Kristin Ulvin.

  Jon Evang

  Jon Evang går 1. mars 2020 fra stillingen som kommunikasjonssjef i ZERO til stillingen som fagansvarlig for energi samme sted.

  Skal vi lykkes med å løse både klima- og naturkrisen, må vi sørge for at vi har nok fornybar energi til å fase ut fossil energibruk. Sentralt for stillingen er å bidra til at vi bygger ut nok fornybar energi.

  Jon har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet, med særlig ansvar for fornybar energi. Han har også jobbet som politisk rådgiver for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo. Jon har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo. Han har også fagbrev som svakstrømsmontør, og har blant annet jobbet som elektroinstallatør i Nordsjøen.

  PM: Jon Evang ny fagansvarlig for energi i ZERO

  Hege Hisdal

  Den 1. januar 2020 begynte Hege Hisdal som direktør for Hydrologisk avdeling i NVE (www.nve.no). Avdelingen har ansvaret for innsamling av hydrologiske data i Norge, varslingstjenesten for naturfare (www.varsom.no) og bidrar til klimaforskningen både gjennom å dokumentere klimaendringers effekt på hydrologi inkludert flom, tørke, snø og breer, og ved å modellere fremtidige endringer. Hisdal leder også NVEs samarbeid i Norsk klimaservicesenter (www.klimaservicesenter.no), et samarbeid mellom Meteorologisk institutt (MET), NVE, NORCE og Bjerknesenteret. Senteret gir et kunnskapsgrunnlag om endringer i klima, hydrologi og naturfare. Denne kunnskapen er igjen et beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge og på Svalbard, og dataene brukes i klimaeffektforskning.
  Hege Hisdal kommer fra stillingen som seksjonssjef og har bakgrunn som forsker.

  Truls-Einar Johnsen

  Truls-Einar Johnsen startet 11. november i jobben som prosjektleder for Klimapartnarar Sogn og Fjordane og vil lede arbeidet med å etablere det nye nettverket. Prosjektet, som i dag er underlagt Sogn og Fjordane fylkeskommune, vil fra nyttår gå inn under Vestland fylkeskommune og dekke det geografiske området som i dag utgjør Sogn og Fjordane. Formålet til Klimapartnarar Sogn og Fjordane er å samle offentlige og private virksomheter i regionen for å redusere klimautslipp og fremme grønn forretningsutvikling. Arbeidet ledes fra Florø i kommende Kinn kommune.
  Truls-Einar har en mastergrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen og har sittet ett år som leder for Velferdstinget Vest med kontor i Bergen. Han har fra før en yrkesfaglig bakgrunn som journalist.

  Brita Slettemark

  Den 1. november starter Brita Slettemark i ny stilling på UIO/NHM som leder av Klimahuset som bygges i Botanisk Hage og står ferdig til åpning våren 2020. Klimahuset blir en ny og spennende arena for forskningsformidling om klima og miljø med forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer og debatter. Brita kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Forskningsrådet, der hun har jobbet med forskning innen klima, miljø og bærekraft og ledet programmet KLIMAFORSK. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Brita er utdannet geolog ved Universitetet i Bergen.
  https://www.nhm.uio.no/klimahuset/

  Stig Schjølset

  Den 1. oktober startet Stig Schjølset (49) som ny fagsjef i ZERO. Stig har i mange år arbeidet med klimapolitikk og karbonmarkeder. Nå har han funnet veien til ZERO, og ser frem til å samarbeide med næringsaktørene som driver fram det grønne skiftet.

  Stig kommer fra en stilling som fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet. Her ledet han også arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Han har tidligere vært leder for analyse av karbonmarked og klima i Thomson Reuters Point Carbon. Stig har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

  https://zero.no/pm-ny-fagsjef-pa-plass/

  https://zero.no/medarbeider/stig-schjolset/

  Stig Schjølset

  Renate Nedregård

  Klimapartnere styrker satsningen i region Vestland, og har ansatt Renate Nedregård som rådgiver i en ny prosjektstilling. Renate har har bakgrunn som journalist i NRK og TV 2. Hun har utgitt flere bøker, og har erfaring som kommunikasjonsrådgiver i politikk og næringsliv, senest i avdeling for samfunnsansvar i Sparebanken Vest. Renate skal bistå med å styrke og drifte Klimapartnere Vestland, og vil jobbe tett med prosjektleder Helene Frihammer og partnerbedriftene i regionen.

  Amund Hagen Kristiansen

  Amund Hagen Kristiansen (35) er ansatt som Regionleder for Framtiden i våre hender Innlandet. Fra november 2019 blir han prosjektleder for etablering av Klimapartnere Innlandet i Oppland fylkeskommune, på oppdrag for Framtiden i våre hender (Fivh). Amund har flere års erfaring med prosjektledelse i samarbeid med offentlige og private virksomheter. I 2018 flyttet han fra Tromsø og jobben i Fivh Nord til Lillehammer og opprettet en ny avdeling på Innlandet. Amund har master i naturbasert reiseliv, bygget på en bachelor i utmarksforvaltning. Gjennom lengre ekspedisjoner som Norge på langs- og Spitsbergen på langs på ski under studietiden har interessen for miljø og natur preget veivalgene i arbeidslivet.

  Klimapartnere Innlandet er en unik mulighet for offentlige og private virksomheter til å forme fremtidens Innlandet, og gå sammen for en offensiv utvikling av miljøvennlige bedrifter. Fra 2020 blir Hedmark og Oppland til storfylket Innlandet, og alle må håndtere endringer. Det byr på nye muligheter! Klimapartnere Innlandet har mål om å samle ulike aktører og bidra til grønn utvikling på Innlandet, et fylke rikt på natur- og landbruksressurser.

  Emma Karlstrøm Thylander

  Emma Karlstrøm Thylander begynte ved årsskiftet i en nyopprettet stilling som energi- og miljørådgiver i SpareBank 1 Hallingdal Valdres (www.sb1.no). SpareBank 1 Hallingdal Valdres har en tydelig rettet strategi for å ta en stilling som en finanspartner for det grønne skiftet. Konsernet består av bank, megler og regnskap og satser på å utvikle tjenester og produkter som vil bidra til at kunder tar mer miljøvennlige valg, og vil ta en ledende posisjon med en langsiktig grønn strategi. Emma jobber både internt og eksternt med base i Gol og hele Valdres og Hallingdal som arbeidsplass. Emma er utdannet sivilingeniør fra Chalmers tekniske høgskole og har tidligere arbeidet som konsulent innenfor miljøteknologi og energirådgivning i både olje- og gass industrien og bygg- og eiendom. Hun flytter med sin familie fra leilighet i Oslo til gårdsbruk i Hallingdal.

  Anita Verpe Dyrrdal

  Den 15. mars i år overtok Anita Verpe Dyrrdal som leder for Norsk klimaservicesenter (KSS) etter Inger Hanssen-Bauer. KSS (http://klimaservicesenteret.no) er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt (MET), NVE, NORCE og Bjerknesenteret, og skal gi beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge. Gjør deg klar for fremtidens vær er mottoet! Et av de viktigste produktene til KSS er fylkesvise klimaprofiler som gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer i hvert fylke i Norge.

  Klimaprofilene brukes i overordnet planlegging, og er et supplement til klimahjelperen fra DSB. Anita har jobbet som forsker ved MET i 10 år, med fokus på ekstremnedbør og nedbørstatistikk som brukes i planlegging og dimensjonering av infrastruktur.

  Magnus Pedersen

  Magnus Pedersen inntok prosjektlederstillingen for Klimapartnere Nordland den 1 .april. Stillingen ligger under Plan og Miljø hos Nordland fylkeskommune.

  Klimapartner Nordland skal være en sentral møteplass for innovasjon, samarbeid og kompetanseheving for grønne lønnsomme utviklingsmuligheter. Partnerne kommer til å bestå av offentlige instanser, forskningsmiljøer og private bedrifter, og skal ha oppstart høsten 2019. Hovedoppgaven blir å opprette nettverket med partnere som legger grunnlaget for videre vekst.
  Magnus har en sivil ingeniør grad fra universitetet i Tromsø i energi, klima og miljø, og har tidligere jobbet som lærer, produsent, miljørådgiver og Miljøfyrtårnkonsulent.

  Kjetil Lund

  Kjetil Lund er ny direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE). Lund har vært byråd for næring og eierskap i Oslo kommune i perioden fra desember 2017 frem til han tiltro som vassdrags- og energidirektør 1.april 2019. Han har tidligere jobbet som direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft, vært statssekretær i Finansdepartementet, og jobbet i forvaltningen i Finansdepartementet og ved Statsministerens  kontor. I 2014 ledet han sekretariatet da Jens Stoltenberg var FNs spesialutsending for klima.

  Kjetil Lund er 48 år og utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Han er gift, har tre barn og bor på Røa i Oslo.

  Stine Torjusen Nygaard

  Stine Torjusen Nygaard er ansatt som prosjektleder for etableringen av Klimapartnere Østfold, – stillingen ligger under Klimaseksjonen i Østfold fylkeskommune.
  Stine har mange års erfaring fra ledelse, forretningsutvikling og kommunikasjon i store internasjonale selskap og i mindre startups, i inn- og utland. Hun har også en bakgrunn som mentaltrener/coach og toppidrettsutøver.

  I 2015 – 2016 var Stine daglig leder i Sarpsborg Næringsforening – hvilket gav økt innsikt i regionens næringsliv. Hun gjennomførte samtidig BIs Executive masterkurs: ”Grønn vekst og konkurransekraft” i Oslo. En studie som inspirerte til videre klimafokus og blant annet sertifisering som konsulent hos Miljøfyrtårn i 2018.

  Regionen har mange spennende foregangsbedrifter hva gjelder klima og bærekraftig forretningsdrift – og flere vil komme i årene fremover. Klimapartnere vil være en solid bidragsyter og plattform når næringslivet i Østfold stadig skal bli mer klimavennlig. Gjennom godt partnerskap mellom næringsdrivende, offentlige virksomheter samt andre organisasjoner vil vi sammen søke stadig bedre løsninger. – Løsninger som både styrker vårt felles klima og bedriftenes lønnsomhet.

  Amund Eide

  Amund Eide er ansatt som salgsdirektør for Trndz AS (www.trndz.ai). Trndz er en oppstartsbedrift, vi tror resursbruken må kuttes skal vi nå målet om en bærekraftig fremtid. Derfor har vi utviklet en moderne, svært skalerbar plattform for datafangst, datalagring, online analyse og avviksvarsling. Med den får man innsikten man trenger for å redusere sløsingen og spare både penger og miljøet.

  Amund kommer fra rollen som salgsingeniør i Norsk Titanium og har en sivilingeniørgrad i maskinfag/produktutvikling fra NTNU.

  Ingrid Amundsen Welde

  Ingrid Amundsen Welde er ansatt som seksjonsleder for Smarte Energisystemer i Rambøll. Smarte Energisystemer er en ny satsing fra Rambøll med fokus på hvordan vi kan utnytte samspillet mellom, og styringen av, ulike fornybare energikilder bedre. Målet er å bistå kunder med fremtidsrettede og innovative energiløsninger innenfor varme- og strømforsyning. Welde kommer fra rollen som forretningsutvikler vannkraft i OBOS og er sivilingeniør fra Frankrike.

  Jon A. Svenningsen

  Jon A. Svenningsen begynte som prosjektleder for Klimapartnere Trøndelag 2. januar 2019. Målet til Klimapartnere er å redusere klimagassutslippene og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Trøndelag, blant annet ved å skape møteplasser, samhandling og kunnskapsformidling. Samarbeid om gode løsninger mellom det offentlige og det private er sentralt.
  Jon har de siste fem årene jobbet med forretningsutvikling og miljøteknologi, og har bred erfaring fra både lokale og internasjonale lederstillinger. Han er sivilingeniør i kjemi fra NTH, har en executive master i strategisk merkevareledelse fra NHH og videreutdanning innen bla styrekompetanse.