Trenger vi flere kabler til utlandet?

Ja. Framtidens utslippsfrie kraftsystem er avhengig av økt utveksling. I 2030 vil Norges energiressurser være grønn garantist for det fornybare Europa.