Trenger vi flere kabler til utlandet?

Nei. Norge kan ikke bli Europas grønne batteri, og flere kabler kan svekke forsyningssikkerheten.