Klimavakten: Oppdaterte nøkkeltall om klima, utslipp og energi – Energi og Klima

Klimavakten: Oppdaterte nøkkeltall om klima, utslipp og energi

Et nytt nettprosjekt fra Norsk Klimastiftelse samler de viktigste tallene om globale klimaendringer, utslipp og energi på ett sted – alltid oppdatert.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 3 kommentarer

Klimavakten gir rask og enkel tilgang til nøkkeltall som utviklingen i global temperatur, CO2-innhold i atmosfæren, klimagassutslipp og kraftproduksjon. Dataene presenteres som interaktiv grafikk og ledsages av kortfattede, forklarende artikler.

Klimavakten publiseres som egen side her i Energi og Klima.

Tall og statistikk spiller en viktig rolle i mediedekning og debatt om klima- og energispørsmål, men det kan være vanskelig for publikum å orientere seg og finne frem til de viktigste og oppdaterte tallene. Klimavakten svarer på denne utfordringen med å presentere et strengt utvalg datasett på ett sted.

Grafikken på Klimavakten kan enkelt deles på nett eller lastes ned og tas i bruk for eksempel i presentasjoner, student- og elevarbeider.

Klimavakten er en del av prosjektet 2°C, som har som mål å nå ut til opinionsdannere og den brede offentligheten i det norske samfunnet med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger. 2°C består av nettsider som publiseres som egen seksjon i Energi og Klima, og et trykt magasin som kommer ut en gang i året.

NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning er Norsk Klimastiftelses samarbeidspartnere i 2°C-prosjektet.

Klimavakten er utviklet av Norsk Klimastiftelse og Energi og Klima i samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning. Design og programmering ved Haltenbanken, Netlife Research og webansvarlig i Energi og Klima Håvar Skaugen.

3 kommentarer

 1. Karen Sund

  Flott initiativ med Klimavakten – gratulerer!
  Fotavtrykkregnestykket for Norge er nok basert på fysiske utslipp her i landet. Når vi reiser utenlands og når vi importerer varer fra land med høye utslipp er vi også med på å øke verdens utslipp – dette gjelder også kraft som ikke er kjøpt med opprinelsesgarantier. Derfor ville et regnestykke på nordmenns forbruk gi mye høyere tall. Jeg leste forleden at for den jevne nordmann er nesten 80% av utslipp knyttet til innkjøp, bæde klær og annet. Her er det også store vannavtrykk – særlig fra bomullsklær. For at unge skal bli mer klimabevisste i sine innkjøp kunne det være nyttig med noen basic forklaringer på slike avtrykk også.

  • Olav Anders Øvrebø

   Takk skal du ha! Ja, fotavtrykkregnestykket blir et annet når utslipp knyttet til forbruk regnes med. Her har vi brukt territorielle utslipp, men vi er inne på problematikken med forbruksutslipp i Klimavakt-saken om de største utslippslandene: http://energiogklima.no/klimavakten/land-med-hoyest-utslipp/

   Vi noterer oss oppfordringen om å se nærmere på dette!

 2. Karl S Fredriksen

  Bra nettsted!! Men: Enig i at fotavtrykk må inn, det er viktigere enn utslipp i territoriale termer fordi det er det eneste begrep som gir mening for alle forbrukere – og like viktig som utslipp ved store beslutninger i næring og politisk. Og her svikter dessverre grunnlaget for nasjonal transportplan – så langt. Detalj: være tydelig i grafikken på om CO2 er CO2-ekvivalenter.

Kommentarfeltet er stengt.