Gode tall fra Tyskland - Energi og Klima

Gode tall fra Tyskland

Tysklands forbruk av fossil energi – og dermed CO2-utslippene – har falt kraftig i 2014.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 1 kommentar

Tysklands Energiewende får med rette mye oppmerksomhet. Når avsenderen ikke er vennlig innstilt til fornybar energi, er vinkelen ofte negativ. Energiewende fremstilles gjerne som en mislykket og kostbar operasjon som attpåtil leder til høyere CO2-utslipp.

Men så kommer det tall fra 2014 som viser kraftig nedgang i bruken av fossil energi. Kilden er foreløpige tall fra AG Energiebilanzen. Riktignok er varmt vær en viktig del av forklaringen. Til sammen falt primærenergiforbruket i Tyskland med 4,8 prosent i 2014 og har ikke vært lavere siden gjenforeningen. Korrigert for været ville nedgangen vært på et par prosent, ifølge AG Energiebilanzen.

Tyskland 2014

Dette gir en reduksjon i CO2-utslippene fra energisektoren på omkring 5 prosent. Omkring halvparten av dette er knyttet til endringer i kildene til strømproduksjon, der forbruket både av gass, kull og CO2-verstingen brunkull har falt. Den fornybare kraftproduksjonen økte med 3,3 prosent.

Nedgangen i oljeforbruk skyldes lavere forbruk av olje til oppvarming. Også hovedårsaken til det lavere gassforbruket ligger i mindre bruk av gass til oppvarming.

Tysklands bruk av kull (hard coal) var 4,8 millioner tonn eller 7,9 prosent lavere i 2014 enn i 2013. Nedgangen skyldes mindre bruk av kull til kraftproduksjon og oppvarming, mens stålindustrien økte sitt forbruk med 1,1 prosent.

Grafen under viser utviklingen i Tysklands primærenergiforbruk fra 1990 til 2014.

Tyskland 1990-2014

Bli abonnent!

Én kommentar

  1. Avatar

    Kjell

    Tja, det er et middels godt resultat. Det meste skyldes engangseffekt av varmere vær. Bra at fornybar øker, men lite bra at gass reduseres mer enn både steinkull og brunkull. Sistnevnte øker til og med sin andel, skitt… Reduksjon av gass skyldes i hovedsak høy pris, hvor Norge er en av årsakene. Kull er mye billigere per kWh varme. Det gjør at nesten ingen kraftverk fyrer med gass, men heller med brunkull og steinkull.

Kommentarfeltet er stengt.