Skribenter – Energi og Klima

Skribenter

 • Anders Bjartnes

  Ansvarlig redaktør i Energi og Klima og redaktør for Norsk Klimastiftelses publikasjoner. Har mer enn 25 år bak seg i pressen, blant annet fra VG, DN og Recharge.

  592 innlegg

 • Olav A. Øvrebø

  Redaktør i Energi og Klima. Journalist med erfaring fra bl.a. Mandag Morgen, Netzeitung, Nettavisen og NTB.

  323 innlegg

 • Lars-Henrik Paarup Michelsen

  Dagleg leiar i Norsk klimastiftelse og redaksjonsmedlem i Energi og Klima.

  249 innlegg

 • Anne Jortveit

  Nestleder i Norsk klimastiftelse. Tidligere bl.a. kommunikasjonssjef i Zero og prosjektleder for den årlige Zerokonferansen. Bakgrunn som journalist og redaktør.

  222 innlegg

 • Lars Ursin

  Journalist/redigerer i Norsk Klimastiftelse. Bakgrunn som journalist, forskningsformidler og researcher fra blant annet Bergens Tidende, Universitetet i Bergen og BBC.

  194 innlegg

 • Terje Osmundsen

  Grunnlegger og adm.dir i utviklings- og investeringsselskapet  Empower New Energy. Tidligere blant annet konserndirektør Scatec Solar, daglig leder og sjefredaktør Mandag Morgen. Bakgrunn fra Kværner, NHO, Alcatel og Statsministerens kontor, styre-erfaring fra teknologiselskaper grønn energi. Styreleder Caritas Norge. Seneste publikasjon "2030-bevegelsen" (Februar 2017). Founder and CEO, Empower New Energy. Formerly head of Business Development, Scatec Solar andManaging Director and Chief Editor Monday Morning. Background from Kvaerner, NHO, Alcatel and the Prime Minister's Office, board experience from green energy technology companies. Chairman of Caritas Norway. Latest publication "The 2030 Movement" (February 2017).Twitter: @OsmundsenTerje.

  148 innlegg

 • Martin Larsen Hirth

  Journalist, Energi og Klima. Tidligere journalist i Bergens Tidende og Sysla og energianalytiker i Greensight.

  92 innlegg

 • Kirsten Å. Øystese

  Prosjektleder for Grønn skipsfart i Norsk Klimastiftelse.

  73 innlegg

 • Anders Waage Nilsen

  Mulighetsutvikler og teknologikommentator med særlig fokus på sirkulærøkonomi og bærekraft. Partner i New AS.

  29 innlegg

 • Gudrun Sylte

  Kommunikasjonsleder ved Bjerknes Centre for Climate Research.

  29 innlegg

 • Kjetil Lund

  Kjetil Lund (Ap) er vassdrags- og energidirektør i NVE. Han har tidligere vært næringsbyråd i Oslo (Ap), direktør for klima og myndighetskontakt i Statkraft, rådgiver for Jens Stoltenberg da han var FNs spesialutsending for klima og statssekretær i Finansdepartementet med ansvar for klima og energipolitikk. Før det igjen, rike og formative år i embetsverket i Finansdepartementet og ved Statsministerens kontor.Tweets&blogs are my own.Twitter: @lundkjetil

  27 innlegg

 • Svein Tveitdal

  Sivilingeniør, tidl. FN-direktør. Arbeider som klimarådgiver.

  29 innlegg

 • Glen Peters

  Senior Researcher at CICERO. Research on human drivers of global change, global carbon cycle, bioenergy, scenarios, sustainable consumption, international trade and climate policy, emission metrics, and too much more.

  25 innlegg

 • Gunnar Kvåle

  Professor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

  28 innlegg

 • Tone Bjørndal

  Tone Bjørndal er prosjektleder i Norsk klimastiftelse. Hun har mastergrad i Klimaforandringer fra Københavns Universitet, mastergrad i Teknologi, Innovasjon og Kunnskap fra Universitetet i Oslo og er bachelor i Miljø- og ressursfag fra Universitetet i Bergen. Bjørndal var fra 2016-2018 generalsekretær for den internasjonale paraplyorganisasjonen for liberale unge, IFLRY, og bl.a. ledet deres delegasjoner til COP20 og COP21.

  20 innlegg

 • Pål W. Lorentzen

  Pål W. Lorentzen er høyesterettsadvokat med bred og lang erfaring fra norske domstoler og også Den Europeiske menneskerettighetsdomstol. Han har vært formann i Den Norske Advokatforenings Rettssikkerhetsutvalg, dessuten styreformann i en lang rekke virksomheter og institusjoner innenfor næringslivet og kulturlivet. Pål W. Lorentzen var styreleder i Norsk Klimastiftelse fra starten i 2010 og frem til 2019.

  18 innlegg

 • Erik Martiniussen

  Journalist og blogger med master i statsvitenskap. Forfatter av boken "Drivhuseffekten - klimapolitikken som forsvant" (Forlaget Manifest 2013).

  17 innlegg

 • Elise Kruse

  Utdannet journalist, politikkstudent og frilanser fra Kristiansand.

  16 innlegg

 • Tore Killingland

  Klimarådgiver i TK Energy. Tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet og miljødirektør i Norsk olje og gass.

  15 innlegg

 • Ellen Marie Viste

  Postdoktor i meteorologi, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

  15 innlegg

 • Eystein Jansen

  Professor i fortidsklima ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Ledet Bjerknessenteret i perioden 2000–2013. Var koordinerende hovedforfatter for FNs klimapanels (IPCC) 4. hovedrapport i 2007 og hovedforfatter i den 5. hovedrapporten fra 2013. Har bidratt i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprogram innen klimaforskning.

  15 innlegg

 • Nils Gunnar Dietz

  Venstremann, Bærum.

  13 innlegg

 • Helene Frihammer

  Leder Klimapartnere Vestland og Strategisk Prosjektleder i Klimapartnere. Er spesielt fokusert på ledelse til strategisk samfunnsansvar, bærekraft og grønn forretningstuvikling.

  12 innlegg

 • Andrew P. Kroglund

  Frilans skribent, forfatter og møteleder.

  12 innlegg

 • Anne Therese Gullberg

  Anne Therese Gullberg er seniorrådgiver i Kruse Larsen. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009), og har tidligere jobbet som seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning og politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. 

  13 innlegg

 • Thea Gregersen

  Stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi og Senter for klima og energiomstilling (CET), Universitetet i Bergen.

  12 innlegg

 • Marius Holm

  Daglig leder i Zero.

  14 innlegg

 • Paal Frisvold

  Frisvold er forfatter av boken "Mot Europa - fortellingen om et nølende Norge." De tjue siste årene har han jobbet i Brussel for EFTA-sekretariatet, Bellona, Norsk Industri og som leder av Brusselkontoret AS og GeelmuydenKiese Brussel. I dag driver han nettstedet europeiskpolitikk.no

  11 innlegg

 • Kari Elisabeth Kaski

  Finanspolitisk talsperson for SVs stortingsgruppe. Tidligere nestleder i Zero.

  11 innlegg

 • Tellef Øgrim

  Journalist med bakgrunn fra bl.a. Dagens Næringsliv og NRK.

  11 innlegg

 • Hilde Firman Fjellså

  Hilde Firman Fjellså er jurist og journalist.For tiden jobber hun som advokatfullmektig i Lippestad Advokatfirma AS.

  11 innlegg

 • Jens Måge

  Fagrådgiver i Avfall Norge – avfalls- og gjenvinningsbransjens organisasjon i Norge. Tidligere bl.a. forretningsutvikler BioWaz Group AS.

  11 innlegg

 • Stein B. Jensen

  Bakgrunn fra lederstillinger i DNV innen miljørådgivning og forskning. Direktør for DNV Climate Change Services 2008-14. Tidl. forsker ved bl.a. SINTEF.

  10 innlegg

 • Einar Wilhelmsen

  Fagansvarlig for fornybar energi i ZERO.

  11 innlegg

 • Catherine Banet

  Førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Petroleums- og energirettavdelingen, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

  10 innlegg

 • Jan Bråten

  Spesialrådgiver i Statnett. Partner i ECON Analyse til 2005. Cand. oecon fra Universitetet i Oslo. Har i tillegg studert filosofi, sosiologi og matematikk. Har arbeidet med energi- og klimaspørsmål siden 1994.

  9 innlegg

 • Bård Lahn

  Forsker ved CICERO – Senter for klimaforskning.

  10 innlegg

 • Guri Bang

  Forsker 1 ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Ledet tidligere forskningen på nasjonal klimapolitikk i store utslippsland i FME-senteret CICEP.

  10 innlegg

 • Halfdan Wiik

  Bibliotekar, initiativtaker til og grunnlegger av Besteforeldrenes Klimaaksjon.

  9 innlegg

 • Peter Haugan

  Professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

  10 innlegg

 • Johan Hustad

  Direktør for NTNU Energi, et tematisk satsingsområde på NTNU som favner alle typer energiforsking. Professor i forbrenningsteknikk, har jobbet en rekke år i Sintef, men flest på NTNU (+ et år på Stanford). Har vært prorektor for nyskaping i åtte år. Er veldig opptatt av at at forskningsresultater skal tas i bruk og bidra til verdiskaping, og av hvordan vi kan bidra til å redusere klimagassutslippene gjennom vår energiforsking.

  10 innlegg

 • Stig Schjølset

  Fagsjef i ZERO. Arbeidet før det som fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet. Her ledet han også arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Har tidligere vært leder for analyse av karbonmarked og klima i Thomson Reuters Point Carbon. Hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

  10 innlegg

 • Knut Olav Tveit

  Daglig leder i Småkraftforeninga.

  8 innlegg

 • Alf Egil Holmelid

  Pensjonist. Tidlegare stortingsrepresentant og leiar av Vest-Agder SV.

  8 innlegg

 • Jill Johannessen

  Medieforsker, redaktør, tekstforfatter og foto-/videojournalist. Har bl.a. jobbet som kommunikasjonsansvarlig på Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen.

  8 innlegg

 • Helge Drange

  Klimaforsker tilknyttet Bjerknessenteret. Professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

  11 innlegg

 • Andreas T. Aasheim

  Siviløkonom og rådgiver i Norwea.

  8 innlegg

 • Tore Furevik

  Professor i fysisk oseanografi og direktør ved Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen. Klimadirektør ved UiB.

  9 innlegg

 • Jeremy Leggett

  Founding Director, Solarcentury; Founder & Chairman, SolarAid; Chairman, Carbon Tracker. Author of books on climate and finance. Latest book: "The Winning of the Carbon War".

  7 innlegg

 • Kjell Traa

  Sivilingeniør. Tilknyttet tankesmien Seniortanken, Stavanger. Har jobbet innenfor olje- og gassnæringen, nasjonalt og internasjonalt, i stort sett hele sitt yrkesaktive liv. Er fortsatt aktiv med eget foretak og som deleier og styreleder i konsulentselskapet Eureka Energy Partners AS.

  7 innlegg

 • Ragnhild Freng Dale

  Ragnhild Freng Dale er forsker ved Vestlandsforsking

  7 innlegg

 • Klaus Mohn

  Rektor ved Universitetet i Stavanger. Professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og Norges Handelshøyskole. Twitter: @mohnitor

  7 innlegg

 • Jørgen Wettestad

  Forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt.

  13 innlegg

 • Laila Borge

  Frilansjournalist med spesiell interesse for klima-, miljø- og forskningsjournalistikk. Har også en deltidsjobb som redaksjonell fagmedarbeider i Landslaget for lokalaviser.

  7 innlegg

 • Vegard Frihammer

  Administrerende direktør i Greenstat. Styreleder i Norwegian Hydrogen Cluster.

  6 innlegg

 • Nina Jensen

  Generalsekretær i WWF-Norge. Har arbeidet i WWF siden 2005, både som fagsjef, leder for havmiljøprogrammet og leder for naturvernavdelingen før hun ble generalsekretær i 2012. Bachelorgrad i marinbiologi fra James Cook University og mastergrad i marinbiologi ved Universitetet i Tromsø. Hun ble utnevnt som Young Global Leader av World Economic Forum i 2014.

  6 innlegg

 • Bjørn Thorud

  Ansvarlig for forretningsområdet solenergi i Multiconsult. Styremedlem i Glava Energy Center. Tidligere teknologisjef i Scatec Solar. Har arbeidet med fornybare energiteknologier siden 2001. Utdannet maskiningeniør fra NTNU og ETH (Zürich). Doktorgrad innen brenselcelleteknologi, gassturbiner og naturgass fra NTNU. Twitter: @bbjorntho

  7 innlegg

 • Geir Vollsæter

  Spesialrådgiver i fagforbundet Industri Energi. Jobber til daglig med rammevilkår for norsk industri.

  6 innlegg

 • Endre Tvinnereim

  Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen. Forsker på miljømeninger og CO2-priser ved Universitetet i Bergen.

  7 innlegg

 • Thomas Cottis

  Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark. Sivilagronom av utdannelse. Siden 1988 økologisk gårdbruker med melkeproduksjon i Løten. Aktivist, foredragsholder, skribent og klimaekspert. Verv innen politikk, økologisk landbruk og Naturvernforbundet.

  7 innlegg

 • Nils A. Røkke

  Klimateknologidirektør og del av konsernledelsen i SINTEF. Utstrakt erfaring fra europeiske prosjekter som leder for store initiativer innen klima og miljø. Medlem av rådet i ZEP - Den Europeiske Teknologiplattformen for CCS. Han leder også CCS-programmet til European Energy Research Alliance og er medlem i divisjonsstyret for energi, miljø og ressurser i Norges forskningsråd. Røkke har industrierfaring som teknisk sjef for Rolls Royce Ulstein Turbine i Bergen. Han er utdannet Dr. Ing fra NTH innen forbrenningsteknologi og er for tiden styremedlem i Norsk Klimastiftelse.

  6 innlegg

 • Henrik Tveter

  Henrik Tveter arbeider som rådgiver innen fornybar energi i WWF. Han er utdannet siv.øk fra NHH med mastergradretningen «Energy Natural Resources and the Environment».

  5 innlegg

 • Ivar Slengesol

  Ivar Slengesol er direktør strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt Norge AS, der han inntil nylig var utlånsdirektør industri og fornybar energi. Han har tidligere ledererfaring fra Eksportfinans, oppstartsselskaper innen fornybar energi, Shell og Verdensbanken. Slengesol har en MBA fra IMD International i Sveits og en mastergrad i internasjonal politikk og økonomi fra Johns Hopkins University-SAIS i USA.  

  5 innlegg

 • Andreas Thorsheim

  Master i samfunnsøkonomi fra NHH og master i internasjonal ledelse fra London School of Economics. Gründer av solenergiselskapet Otovo. Over 12 års erfaring fra teknologi- og mediesektoren, blant annet som produktdirektør i Opera Software, adm. direktør i Bergens Tidende, finansdirektør i Schibsted Norge og prosjektdirektør i Media Norge-fusjonen.

  5 innlegg

 • Truls Gulowsen

  Miljøverner og tidligere leder i Greenpeace Norge. Sentralstyremedlem i Miljøpartiet De Grønne.

  7 innlegg

 • Torbjørg Jevnaker

  Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Stipendiat ved Universitetet i Oslo. Deltar i forskningsprosjektet REMAP som analyserer endringer i europeisk energipolitikk og hvordan dette påvirker Norges energipolitikk.

  8 innlegg

 • Morten Myksvoll

  Næringspolitisk rådgjevar i Bergen Næringsråd.

  5 innlegg

 • Jon Birger Skjærseth

  Forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt.

  6 innlegg

 • Unni Berge

  Nestleiar i miljøstiftinga ZERO. Statsvitar.

  4 innlegg

 • Kristin Halvorsen

  Leder av Klimaomstillingsutvalget, direktør i Cicero og tidligere finansminister og kunnskapsminister for SV

  4 innlegg

 • Bjørge Sandberg-Kristoffersen

  Energirådgiver i Entelligens AS, som driver energiportalen.no. Skriver på bloggen villadammen.no om hvordan ekteparet Sandberg-Kristoffersen prøver seg på bærekraftig og bevaringsrettet energieffektivisering av en enebolig fra 1935. Målet er et strømforbruk på passivhusnivå uten isolasjon i veggene og med originale vinduer.

  4 innlegg

 • Andreas Myhre

  Direktør Krafthandel i LOS Energy. Utdannet siviløkonom, over 15 års erfaring i det nordiske kraftmarkedet.

  4 innlegg

 • Philip Ripman

  Senioranalytiker for bærekraftige investeringer i Storebrand.

  4 innlegg

 • Terje Aasland

  Energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant.

  4 innlegg

 • Wenche Skorge

  Jeg er kommunikasjonsrådgiver med oljebransjen som spesialfelt. Jeg har arbeidet i Statoil i over 20 år, hvor jeg har hatt ulike ledende stillinger innenfor kommunikasjon. Jeg har også arbeidet som kommunikasjonssjef innenfor finans og kultursektoren. Opprinnelig er jeg utdannet journalist, og jeg har et bredt samfunnsengasjement. Jeg anser klimaproblematikken som den viktigste og vanskeligste utfordringen verden står overfor i dag.

  4 innlegg

 • Svetlana Sorokina

  Postdoktor, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

  4 innlegg

 • Oluf Ulseth

  Administrerende direktør i Energi Norge og styreleder i datterselskapet Energi Norge AS (EnergiAkademiet). Har tidligere vært europadirektør i Statkraft og hatt flere lederstillinger i Storebrand ASA, der han blant annet var direktør med ansvar for strategi. Ulseth var i perioden 2001-2005 statssekretær i Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Ulseth er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

  4 innlegg

 • Per Ove Eikeland

  Seniorforsker ved FNI med internasjonal energi- og klimapolitikk som spesialområde. Eikeland er sosialøkonom fra Universitetet i Oslo med tilleggsutdanning i statsvitenskap, UiO, og strategisk analyse, BI.

  5 innlegg

 • Kasper Sandal

  Sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon fra NTNU. Har siden 2014 jobbet som PhD-studerende ved Danmarks Tekniske Universitet, Institutt for Vindenergi. Aktiv i Natur og Ungdom.

  4 innlegg

 • Ingrid Næss-Holm

  Klima- og energirådgiver i utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp.

  4 innlegg

 • Sven Egil Omdal

  Journalist, mangeårig kommentator i Stavanger Aftenblad.

  4 innlegg

 • Iselin Stensdal

  Iselin Stensdal er forsker ved Fridtjof Nansens institutt. Der arbeider hun blant annet med forskning på Kina og energi-, klima-, og miljøspørsmål, både fra et internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Hun er for tiden også PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo. Doktorgraden handler om hvordan lokale myndigheter i Kina håndterer utfordringen med å redusere klimagassutslipp.

  5 innlegg

 • Gunnell E. Sandanger

  Seniorrådgiver klima og etikk- og næringslivsspørsmål i Framtiden i våre hender.

  4 innlegg

 • Anne Karin Sæther

  Forfatter og politisk rådgiver.

  4 innlegg

 • Morten Valestrand

  Journalist innen energi og industri i norsk og svensk fagpresse.

  4 innlegg

 • Bjørn Kj. Haugland

  Bjørn Kj. Haugland er konserndirektør for Bærekraft i DNV GL. Han har arbeidet i selskapet siden 1991 og hatt lederstillinger i mange forretningsområder i Norge og i utlandet. Haugland jobbet i Korea i perioden 1995-1997 og var i perioden 2004-2008 ansvarlig for DNVs operasjoner i Kina. Haugland er ansvarlig for DNV GLs arbeid med Global Opportunity Report og partnerskapene med UN Global Compact (UNGC) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Han har en mastergrad fra NTNU i Trondheim.

  5 innlegg

 • Gørild Heggelund

  Forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt. Har forsket på Kinas miljø-, energi- og klimapolitikk siden 1993 og vært senior klimarådgiver med ansvar for klimaenheten ved FNs Utviklingsprograms (UNDP) landkontor i Kina årene 2009-14. Heggelund har bodd og arbeidet i Kina i mange år, hun snakker flytende kinesisk og har studert ved Peking Universitet.

  5 innlegg

 • Berit Tennbakk

  Partner i Thema Consulting Group. Har doktorgrad i samfunnsøkonomi og er ekspert på energimarkeder.

  3 innlegg

 • Jens Frølich Holte

  Statssekretær i Utenriksdepartementet (Høyre). Tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet og politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Siviløkonom. Utdannelse fra NHH og London School of Economics.

  3 innlegg

 • Tom Lindberg

  Managing Director of ECOHZ.

  3 innlegg

 • Taran Fæhn

  Forsker i Statistisk sentralbyrå

  3 innlegg

 • Kevin Johnsen

  Kevin Johnsen has a Master in energy technology from the University of Bergen. In his master thesis he looked at solar power, integration of VREs and energy models. He currently works at Nordic Energy Research as senior adviser.

  3 innlegg

 • Kjersti Fløgstad

  Jeg er rådgiver for bedrifters samfunnsansvar, tilknyttet PURE CSR Consulting. Jeg tror forandring er mulig og at alle har en rolle å spille. Jeg har vært generalsekretær i UNICEF Norge i 11 og og før det har jeg 15 års erfaring fra ulike lederstillinger primært i bank, men også fra kommunikasjons- og reklamebransjen.

  2 innlegg

 • Lars Erik Mangset

  Fagansvarlig klima i KLP. Tidligere forsker og konsulent i DNV GL og rådgiver i WWF.

  21 innlegg

 • Jostein Røynesdal

  Energy Director i Borregaard AS. Utdannet jurist med LLM i europarett fra University of Maastricht, og Master of Energy Management fra ESCP Europe Business School. Har jobbet som rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet med EU-rett som spesialfelt, og som advokat i Advokatfirmaet Lund & Co med saker om fornybar energi.

  3 innlegg

 • Nanna Ringstad

  Fagansvarlig bærekraft, Finansforbundet.

  3 innlegg

 • Inga Margrete Ydersbond

  Stipendiat ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Skriver doktorgrad om EUs klima- og energipolitikk.

  3 innlegg

 • Knut Kroepelien

  Knut F. Kroepelien er siden 2013 næringspolitisk/juridisk rådgiver i Energi Norge med særlig ansvar for norsk og europeisk regelverk for produksjon av fornybar energi. Bakgrunn som jurist med mastergrad i europarett fra LSE i London. Tidligere stillinger blant annet som ambassaderåd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel 2008-2013 og avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet 2005-2008.

  3 innlegg

 • Ragnhild Waagaard

  Seniorrådgiver klima og energi i WWF Verdens naturfond.

  3 innlegg

 • Holger Schlaupitz

  Fagsjef i Naturvernforbundet. Arbeider spesielt med transportpolitiske spørsmål.

  3 innlegg

 • Rasmus Hansson

  Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

  3 innlegg

 • Bjørn Hallvard Samset

  Seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

  3 innlegg

 • Marie Byskov Lindberg

  Stipendiat ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.

  3 innlegg

 • Siv Kari Lauvset

  Forsker, Uni Research og Bjerknessenteret.

  3 innlegg

 • Roar Nerdal

  Frilansjournalist bosatt i Brasil.

  3 innlegg

 • Ylva Gulliksen

  3 innlegg

 • Paul Chaffey

  Adm. direktør i Abelia.

  3 innlegg

 • Tord Hustveit

  Leder av Unge Venstre.

  3 innlegg

 • Kjersti Fløttum

  Professor ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

  5 innlegg

 • Lars Haltbrekken

  Stortingsrepresentant for SV siden 2017. Leder av Norges Naturvernforbund siden 2005-2016.

  3 innlegg

 • Guro Nereng

  Seniorrådgiver, fagansvarlig for bygg.

  3 innlegg

 • Harald Francke Lund

  Konsulent innen klimafinansiering. Evaluerer blant annet grønne obligasjoner for CICERO. Tidligere nestleder i Norges forhandlingsdelegasjon til de internasjonale klimaforhandlingene, herunder klimatoppmøtet i København i 2009. Har jobbet i Miljøverndepartementet, Finansdepartementet og Miljødirektoratet. Rådgiver for FNs spesialutsending på klima Jens Stoltenberg (2014).

  4 innlegg

 • Karina G. Reigstad

  Frilans skribent. Har mastergrad i internasjonalt diplomati med fordypning i nordområde-utvinning og global energi- og klimapolitikk.

  3 innlegg

 • Pål Preede Revheim

  Senior energirådgiver i Sweco og PhD i fornybar energi.

  3 innlegg

 • Ola Elvestuen

  Nestleder i Venstre. Leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

  2 innlegg

 • Erik Sauar

  Erik Sauar holds a doctorate degree in Thermodynamics from the Department of Physical Chemistry at the Norwegian University of Science and Technology, a Master of Science in Chemical Engineering from NTH, and a Master of Arts (cand.polit) in Anthropology from the University of Trondheim.He has more than 20 years of experience from the solar industry. Dr. Sauar has extensive knowledge of the global PV industry and serves or served on the Board of Directors of several international PV institutes and companies. He is also the inventor of about 35 patents and patent applications and 20 scientific publications.Erik was one of the co-founders of Renewable Energy Corporation, and served for 12 years as the Chief Technology Officer of the company. The last 5 years he has been investing in start-up companies working to implement small-scale carbon reduction technologies and projects in developing countries through Differ AS as well as continued to invest and assist in technology companies within the solar and battery space.

  2 innlegg

 • Jørn Øyrehagen Sunde

  Professor, det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

  2 innlegg

 • Andreas Halse

  Miljøpolitisk talsperson, Oslo Arbeiderparti. Bystyrerepresentant og styremedlem i Oslo Ap. Har tidligere jobbet som økonom i samfunnspolitisk avdeling i LO, og som informasjonsrådgiver i Fagforbundet. Master fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Leverte i 2005 den første samfunnsvitenskapelige masteroppgaven om passivhus i Norge.

  2 innlegg

 • Sigurd Grytten

  Partner i rådgivningsbyrået Zynk. Leder selskapets avdeling for samfunns- og myndighetskontakt og har ansvar for kunnskapsutvikling på dette området. Lang politisk erfaring fra Arbeierpartiet og Europabevegelsen.

  2 innlegg

 • Eigil Knutsen

  Samfunnsøkonom og stortingskandidat 2017 for Arbeiderpartiet i Hordaland.

  2 innlegg

 • Arild Hermstad

  1. kandidat for De Grønne i Hordaland ved stortingsvalget 2017. Tidligere leder i organisasjonen Framtiden i våre hender.

  6 innlegg

 • Eivind Hoff-Elimari

  Forfatter av debattboka "Gull eller grønne skoger? Politikk for det gode liv". Jobber til daglig med samfunnsvitenskapelig og humanistisk klimaforskning i Forskningsrådet.Bakgrunn som miljølobbyist i Brussel, først for WWF og deretter for Bellona. Eivind har også jobbet i EFTA-sekretariatet, Nærings- og handelsdepartementet, konsulentfirmaet Brusselkontoret og vært journalist.Eivind Hoff-Elimari har studert ved Sciences-Po Bordeaux og har en mastergrad i EU-studier fra College of Europe og i folkerett fra University of London.

  2 innlegg

 • Øyvind Paasche

  Leder Bergen Marine Forskningsklynge.

  4 innlegg

 • Harald N. Røstvik

  Professor i urbanisme ved Universitetet i Stavanger. Spesialist på bærekraft.

  2 innlegg

 • Hans Petter Kildal

  Administrerende direktør og gründer i Becour. Har erfaring fra bl.a. Fortum, Bergen Energi Green Services og Kinect Energy Group.

  2 innlegg

 • Hans Martin Seip

  Professor emeritus, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

  11 innlegg

 • Claude R. Olsen

  Frilansjournalist med energi, teknologi og forskningsformidling som spesialfelter. Daglig leder av Teknomedia AS.

  2 innlegg

 • Erlend Draget

  Klima- og energirådgiver i WWF - Norge.

  3 innlegg

 • Erik Solheim

  Direktør i FNs miljøprogram (UNEP), visegeneralsekretær i FN. Tidligere bistands- og miljøvernminister, stortingsrepresentant, partileder. Politiker fra SV.

  2 innlegg

 • Gunnar Eskeland

  Professor ved Norges Handelshøyskole.

  2 innlegg

 • Christina Bu

  Generalsekretær i Norsk elbilforening.

  2 innlegg

 • Ingeborg Eliassen

  Ingeborg Eliassen er journalist og norsk medlem i det Fritt Ord-støttede reporterkooperativet Investigate Europe. Tidligere var hun mangeårig medarbeider i Stavanger Aftenblad.

  2 innlegg

 • Gøril Andreassen

  Doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Tidligere ZERO, Regnskogfondet & NU.

  2 innlegg

 • Torstein Arne Bye

  Fagdirektør i Statistisk sentralbyrå (SSB). Jobber blant annet innenfor klimapolitikk og økonomi.

  2 innlegg

 • Ragnar Fjelland

  Professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

  2 innlegg

 • Nils Hermann Ranum

  Leder kampanje- og policyavdelingen i Regnskogfondet.

  3 innlegg

 • Kristoffer Rypdal

  Professor ved Institutt for matematikk og statistikk, UiT Norges arktiske universitet.

  2 innlegg

 • Hildegunn T. Blindheim

  Fagsjef miljø i Norsk olje og gass.

  2 innlegg

 • Inger Elisabeth Måren

  Førsteamanuensis, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen. UNESCO Chair for bærekraftig arv og mljøforvaltning.

  2 innlegg

 • Julie Wedege

  Leder for politisk avdeling i Statkraft.

  2 innlegg

 • Craig Morris

  Hovedskribent i energytransition.de, et prosjekt fra Heinrich Böll-stiftelsen. Leder analysebyrået Petite Planète og skriver daglig for Renewables International. Sammen med Arne Jungjohann skriver han på en bok om Energiewendes historie som skal gis ut i 2016. Twitter: @PPchef

  2 innlegg

 • Lars Erik Omland

  Leder for markedsanalyse i Kraftforvaltning, Agder Energi.

  2 innlegg

 • Bjørn Olav Øiulfstad

  Partner, VL Corporate i Nor Kraftkapital.

  2 innlegg

 • Jonas Gahr Støre

  Leder i Arbeiderpartiet. Tidligere bl.a. helseminister og utenriksminister, generalsekretær i Røde Kors og stabssjef i Verdens helseorganisasjon.

  2 innlegg

 • Einar Svendsen

  Pensjonert havforsker. Tidligere forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet.

  2 innlegg

 • Espen Moe

  Professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

  2 innlegg

 • Agnes Harriet Lindberg

  Jusstudent, tidligere nestleder i Concerned Students.

  2 innlegg

 • Hanna Lee

  Forsker ved Bjerknessenteret og Uni Research Førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen

  2 innlegg

 • Camilla Skjelsbæk Gramstad

  Jobber i Virke med å engasjere bredden av norsk næringsliv i samfunnsansvar, miljø- og klimaspørsmål, og med å få politikere og myndigheter til å legge til rette for ny, bærekraftig vekst. Har tidligere jobbet med miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, leverandørutvikling og med forskning på bedrifters samfunnsansvar. Camilla er styremedlem i Forskningsrådet, Miljøfyrtårn og Initiativ for etisk handel. Master i Culture, environment and sustainability fra Universitetet i Oslo, med deler av graden fra Universitetet i Barcelona.

  2 innlegg

 • Steinar Andresen

  Forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt.

  3 innlegg

 • Christian Bjørnæs

  Christian Bjørnæs er kommunikasjonsdirektør, CICERO Senter for klimaforskning

  2 innlegg

 • Ingrid H. Onarheim

  Stipendiat, oseanografi, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

  2 innlegg

 • Jo Brendryen

  Postdoktor, fortidsklima, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

  2 innlegg

 • Steinar Eikaas

  Steinar Eikaas er leder av Lavkarbonløsninger i Equinor.

  2 innlegg

 • Johan C. Løken

  Styreleder i Det Norske Skogselskap.

  2 innlegg

 • Beate Sjåfjell

  Professor dr. juris, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Styreleder i Concerned Scientists Norway.

  2 innlegg

 • Gaute Eiterjord

  Gaute Eiterjord er leder i Natur og Ungdom.

  2 innlegg

 • Lasse Fridstrøm

  Seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

  2 innlegg

 • Siri Hall Arnøy

  Politisk rådgiver, fornybar energi og nett i Zero.

  2 innlegg

 • Knut Vindenes

  Har vært aktiv lokalpolitiker i flere år, først i KrF og deretter siden 2018 i Høyre. Utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH i 1995. 20 års erfaring fra olje og gass og annen industri. Prosjektleder innen campusutvikling ved Høgskulen på Vestlandet, der han har vært siden 2015. Har engasjert seg i klima og miljø i flere år.

  2 innlegg

 • Tore Strandskog

  Direktør for næringspolitikk i Nelfo. Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

  2 innlegg

 • Ingjald Pilskog

  Postdoktor ved Uni Research Klima. PhD fra Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) og Universitetet i Bergen.

  2 innlegg

 • Jan Olav Andersen

  Forbundsleder i El og IT Forbundet.

  3 innlegg

 • Jan Even Øie Nilsen

  Forsker ved Nansensenteret. Oseanograf.

  2 innlegg

 • Rasmus Benestad

  Klimaforsker. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt.

  2 innlegg

 • Jens Ulltveit-Moe

  Grunnlegger av og administrerende direktør i Umoe, etablert i 1984. I dag er Umoe et av Norges største privateide selskaper. Tidligere president i Norges Rederiforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon. De siste årene har Ulltveit-Moe etablert seg som en utvikler av og investor i fornybar energi, blant annet innenfor lavkarbon drivstoff (Umoe Bioenergy, Brasil) og solenergi (REC Silicon, USA og Kina). Ulltveit-Moe er for tiden styreleder i REC Sillicon. Han har en mastergrad i økonomi og ledelse fra Norges Handelshøyskole og en mastergrad i International Affairs fra Columbia University.

  2 innlegg

 • Hanne Thornam

  Leder, EY Climate Change and Sustainability Services Norge.

  2 innlegg

 • Are Erik Brandvik

  Frilanser, forskningsformidling og master i sosialantropologi.

  2 innlegg

 • Erlend Moster Knudsen

  PhD-student ved Bjerknessenteret, UiB.

  2 innlegg

 • Asgeir Sorteberg

  Professor i meteorologi, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

  3 innlegg

 • Rebekka Borsch

  Sentralstyremedlem Venstre, fylkesleder Buskerud Venstre, kommunestyrerepresentant Røyken Venstre.

  2 innlegg

 • Mie Fuglseth

  Energi- og miljørådgiver i Asplan Viak. Sivilingeniør med spesialisering innen livsløpsanalyse (LCA).

  2 innlegg

 • Sunniva Bratt Slette

  Sunniva Bratt Slette har skrevet masteroppgaven «Financing the transition to a green economy».

  2 innlegg

 • Erik W. Kolstad

  Forsker ved Uni Research og Bjerknessenteret.

  2 innlegg

 • Grete Wolden

  Kommunikasjonsrådgiver ved NTNU.

  3 innlegg

 • Marit Kristine Vea

  Klimarådgiver i Framtiden i våre hender.

  2 innlegg

 • Aslak Einbu

  Forskningsleder CO2-fangst ved SINTEF.

  2 innlegg

 • Wenche Teigland

  Konserndirektør energi i BKK. Styreleder i Vestavind Offshore.

  2 innlegg

 • Svein Sundby

  Forsker, Havforskningsinstituttet og Hjortsenteret.

  2 innlegg

 • Elin Lerum Boasson

  Seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

  2 innlegg

 • Esmeralda Colombo

  Research fellow at the University of Bergen. Her PhD project centers on access to justice in climate change cases.

  3 innlegg

 • Johannes Mauritzen

  Postdoktor ved Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) og NHH. Forsker på investering i og integrering av fornybare energikilder. Doktorgrad i bedriftsøkonomi fra NHH og mastergrad i samfunnsøkonomi fra University of Washington, Seattle. 

  2 innlegg

 • Runa Haug Khoury

  Runa Haug Khoury har bredt nedslagsfelt innen klima- og miljøteknologi og grønn næringspolitikk på tvers av ulike sektorer, med hovedvekt fra ren energi. Tidligere fagsjef i Bellona.

  2 innlegg

 • Ragnhild Bieltvedt Skeie

  Senior Researcher på CICERO. PhD fra Institutt for Geofag, UiO 2012. Jobbet på CICERO siden 2005.

  Ett innlegg

 • Anders Arvesen

  Forsker ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU.

  Ett innlegg

 • Are Olsen

  Førsteamanuensis Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, og Bjerknessenteret.

  4 innlegg

 • Rebecca Haukland Briedis

  Tidligere masterstudent ved Imperial College London. Jobber nå som trainee i Brussel.

  Ett innlegg

 • Kathrine Kleveland

  Leder i Nei til EU. Politiker fra Senterpartiet. Tidligere leder av Norges Bygdekvinnelag.

  Ett innlegg

 • Øystein Skotheim

  Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort.

  Ett innlegg

 • Håkon Endresen Normann

  Stipendiat - Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.

  2 innlegg

 • Åse Dragland

  Journalist i Gemini.

  Ett innlegg

 • Alexander F. Christiansen

  Prosjektleder Circular Norway.

  Ett innlegg

 • Tore Solheimslid

  Masterstudent innan fornybar energi ved UiB. Spesielt interessert i klimaforandringane.

  Ett innlegg

 • Gudmund Skjeldal

  Forfattar av ti bøker, mellom anna "Feber. Historia om norsk olje og gass" frå 2009. For tida stipendiat ved Norges Idrettshøgskole, og forskar på norsk idrettshistorie.

  Ett innlegg

 • Per Espen Stoknes

  PhD, leder Senter for grønn vekst ved Handelshøyskolen BI.

  Ett innlegg

 • Einar Halvorsen

  Ordfører i Arendal fra 2011. Politiker fra Høyre.

  Ett innlegg

 • Kåre Gunnar Fløystad

  Kåre Gunnar Fløystad er fagsjef i ZERO. Han har mastergrad i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og kom til ZERO fra Innovasjon Norge. Han er tidligere fylkestingsgruppeleder og stortingskandidat for Senterpartiet.

  Ett innlegg

 • Håvard Haarstad

  Professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Bergen. Senterleder for Centre for Climate and Energy Transformation (CET). Forsker på bærekraftig byutvikling. Leder prosjektet European cities as actors in climate and energy transformations, finansiert gjennom Bergen Forskningsstiftelse (BFS) sitt rekrutteringsprogram. Leder også SpaceLab sammen med Tarje Wanvik.

  2 innlegg

 • Ingeborg Midttømme

  Biskop i Møre bispedømme

  Ett innlegg

 • Kjell Sand

  Professor II ved Institutt for elkraftteknikk og leder ved The Norwegian Smart Grid Labaratory, NTNU.

  Ett innlegg

 • Tom Hetland

  Kommentator i Stavanger Aftenblad. Tidligere politisk redaktør og sjefredaktør i samme avis.

  Ett innlegg

 • Maria Gjølberg

  Maria Gjølberg er spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyser. Hun har ledet en rekke klima‐ og bærekraftsprosjekter for norske og internasjonale industriselskaper og finansforetak. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

  18 innlegg

 • Borgar Aamaas

  Forsker ved Cicero. Utdannelse i meteorologi og klima fra Universitetet i Oslo.

  Ett innlegg

 • Vegar Stokset

  Kommunikasjonssjef på Teknologisenter Mongstad.

  Ett innlegg

 • Tord Lien

  Regiondirektør i NHO Trøndelag. Tidligere olje- og energiminister. Politiker fra Fremskrittspartiet.

  Ett innlegg

 • Tore Revå

  Tore Revå er kommunikasjonsdirektør, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og Esso Norge AS

  Ett innlegg

 • Kjell Ingolf Ropstad

  Ett innlegg

 • Ingvild Rønningen

  Ingvild Rønningen har en mastergrad fra King's College London i Geopolitics, Territory and Security med spesialisering i klimatrusselen. Masteroppgaven omhandler holdninger til klimatrusselen blant statseide oljeselskap, med Statoil og DONG Energy som fokus. Rønningen jobber nå som praktikant for miljøstiftelsen ZERO, frem mot Zerokonferansen 2016.

  Ett innlegg

 • Atle Nesje

  Professor i geologi ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

  Ett innlegg

 • Benedicte Fasmer Waaler

  Jobber i Avanzus som konsulent i skjæringspunktet mellom IKT, energi og miljø. Styreleder i Smart Innovation Østfold. Har tidligere jobbet som produktsjef i et telekomselskap, som it-journalist og som prosjektleder for Grønn IT i IKT-Norge. Utdannet siviløkonom fra NHH og cand.polit fra UiO.

  Ett innlegg

 • Erlend Horn

  Førstekandidat for Venstre i Bergen ved kommunevalget 2015.

  Ett innlegg

 • Per Ivar Karstad

  Director Industry Relations, NTNU Energy Transition Initiative.

  Ett innlegg

 • Tine Sundtoft

  Klima- og miljøminister siden 2013. Politiker fra Høyre. Fylkesrådmann i Vest-Agder 2005-13.

  Ett innlegg

 • Georg Zachmann

  Økonom, forsker ved tankesmien Bruegel i Brussel med energi- og klimapolitikk som spesialfelt.

  Ett innlegg

 • Algot K. Peterson

  Ett innlegg

 • Mette Nygård Havre

  Leder folkebevegelsen Spis opp maten og selskapet Grønne verdier.

  Ett innlegg

 • Kriss Rokkan Iversen

  Nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Gruppeleder for MDG på fylkestinget i Troms og Finnmark. Marinbiolog og polarforsker,

  Ett innlegg

 • Simon Fontvieille

  Fransk journalist basert i Provence. Skriver om politikk, økonomi og samfunn. Utdannet ved Institut Français de Presse (Paris-II).

  Ett innlegg

 • Per Hjalmar Svae

  Engasjert i Besteforeldrenes klimaaksjon.

  Ett innlegg

 • Bevis Longstreth

  Bevis Longstreth served as a Commissioner of the U.S. Securities and Exchange Commission from 1981-84, twice appointed by President Reagan. For many years he was a partner in the New York-based law firm of Debevoise & Plimpton. He served on the boards of directors of three major investment management firms: College Retirement Equities Fund, AMVESCAP and Grantham, Mayo and Von Otterloo. In 1986, Oxford University Press published Modern Investment Management and the Prudent Man Rule, a book he wrote seeking to reform the law of investment management by fiduciaries.

  Ett innlegg

 • Carlo Aall

  Professor i bærekraftig utvikling ved Høgskolen på Vestlandet og leder av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning ved Vestlandsforsking.

  2 innlegg

 • Stein Lier-Hansen

  Administrerende direktør i Norsk Industri.

  Ett innlegg

 • Sten Helland

  Partner i Nor Kraftkapital. Tidl. statssekretær ved Statsministerens kontor, rådgiver for Arbeiderpartiets ledelse og viseadm. dir. i Energibedriftenes Landsforening

  Ett innlegg

 • Anna Serafina Svendsen Kvam

  Talsperson for Grønn Ungdom og 1. stortingskandidat for De Grønne i Rogaland.

  Ett innlegg

 • Carl Södersten

  Forsker på SINTEF; PhD fra Industriell Økologi; Ekspertise innen makroøkonomisk modellering.

  Ett innlegg

 • Jan Ivar Korsbakken

  Seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning.

  2 innlegg

 • Marius Støylen Korsnes

  Marius Korsnes er forskar på Institutt for tverrfaglege kulturstudium på NTNU og forsvarte i 2015 avhandlinga "Chinese Renewable Struggles: Innovation, the Arts of the State and Offshore Wind Technology." Avhandlinga handlar om korleis Kina har lagt til rette for utvikling av havvindteknologi, og korleis både statlege og private kinesiske aktørar lærer av europeiske vindturbinselskap og slik skaper nye moglegheiter for fornybar kraft i Kina. Hans forskingsinteresser er mellom anna berekraftig samfunnsomstilling og energiforbruk i Kina og Noreg.

  Ett innlegg

 • Olav Fykse Tveit

  General Secretary of the World Council of Churches.

  Ett innlegg

 • Sindre Østby Stub

  Rådgiver hydrogen, Miljøstiftelsen Zero.

  Ett innlegg

 • James Leaton

  Forskningsleder i Carbon Tracker Initiative.

  Ett innlegg

 • Andreas Randøy

  Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

  Ett innlegg

 • Harald Solberg

  Administrerende direktør i Norges Rederiforbund

  Ett innlegg

 • Anna Jivén

  Anna är fristående konsult, expert på förnybar energi, vindkraft och PR. Driver Athena Advisory och längtar efter en hållbar framtid. Styrelseledamot i Svensk Vindkraftsförening, Sveriges Vindkraftskooperativ och statens Väg- och transportforskningsinstitut. Till hälften lurøyvaering, andra hälften göteborgare. Hängiven twittare - @AJiven.

  Ett innlegg

 • Silje Ask Lundberg

  Leder i Naturvernforbundet

  3 innlegg

 • Annemie Wyckmans

  Professor i bærekraftig arkitektur ved Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU.

  Ett innlegg

 • Anne Britt Sandø

  Arbeider med regional havmodellering og analyse av klimamodeller med fokus på Nord-Atlanteren, De nordiske hav, Barentshavet og Arktis ved Havforskningsinstituttet. Er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og forskningsgruppen Klimavarsling og regionale scenarier.

  Ett innlegg

 • Bjørn Sundland

  Bjørn Sundland er senior forretningsutvikler og ansvarlig for hydrogen i kraftselskapet BKK

  Ett innlegg

 • Tonje Elisabeth Kristiansen

  Tonje Elisabeth Kristiansen jobber som rådgiver i Framtiden i våre hender.

  Ett innlegg

 • Ola Mørkved Rinnan

  Konsernsjef i Eidsiva Energi.

  Ett innlegg

 • Terje Søviknes

  Olje- og energiminister (Frp).

  Ett innlegg

 • Halvor Elvik

  Halvor Elvik er journalist. Han har vært Dagbladets USA-korrespondent i flere omganger og kjenner amerikanske samfunnsforhold godt. Elvik arbeidet i Dagbladet som journalist og redaktør i mange år, og var også en periode nyhetsredaktør i Arbeiderbladet.

  Ett innlegg

 • Hallvard Birkeland

  Styremedlem, Naturvernforbundet Hordaland. Selvstendig næringsdrivende innen webutvikling.

  2 innlegg

 • Atle Tranøy

  Atle Tranøy er konserntillitsvalgt i Aker ASA

  Ett innlegg

 • Kari Nessa Nordtun

  3. kandidat for Stavanger Arbeiderparti ved kommunevalget 2015.

  Ett innlegg

 • Helene Justad

  Ordfører i Lier kommune. Politiker fra Høyre.

  Ett innlegg

 • Jørgen Gudmundsson

  Sjeføkonom i Sparebanken Vest.

  Ett innlegg

 • Finn Lützow-Holm Myrstad

  Fagdirektør i Forbrukerrådet. Arbeidet i perioden 2007-13 i Brussel for konsulentselskapet Brusselkontoret og Statnett.

  Ett innlegg

 • Ole Petter Halvåg

  Ole Petter Halvåg er seniorrådgiver forretningsutvikling i Agder Energi.

  Ett innlegg

 • Mia Ebeltoft

  Mia Ebeltoft er assisterende direktør i Finans Norge med ansvar for juridisk finansiell forsikring, prosjektledelse, klimatilpasning og naturkatastrofer. Hun satt i den regjeringsoppnevnte utredningen om overvann og klima (NOU2015:16) og sitter som fast medlem av EUs ekspertutvalg under Sendai Framework for Disaster Risk Reduction og komiteer under Insurance Europe. Mia Ebeltoft har en master i juss fra Universitetet i Oslo og en MBA i prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI.

  Ett innlegg

 • Pål Brun

  Grunnlegger og daglig leder i Nordic Sustainable Ventures, et selskap som utvikler og investerer i tidligfaseselskaper innenfor grønn teknologi og grønn infrastruktur. Brun har lang erfaring som rådgiver for investorer i unoterte aksjer og unotert infrastruktur, herunder flere ledende Private Equity-aktører, og er styremedlem i solkraftselskapet Otovo. Brun var tidligere direktør og leder for bærekraftsrådgivning i EY og PwC. Han er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har bred politisk erfaring fra Høyre.

  Ett innlegg

 • Janne Stene

  Politisk rådgiver for Miljøpartiet De Grønne.

  Ett innlegg

 • Annette F. Stephansen

  Seniorforsker Christian Michelsen Research (CMR).

  Ett innlegg

 • Øivind Bergh

  Forsker, oseanografi, Havforskningsinstituttet.

  2 innlegg

 • Karen Sund

  Founder of Sund Energy AS. International petroleum economist, has been working in the energy business globally since the late 1980s. Has extensive consulting experience, especially focusing on commercial and strategic natural gas issues.

  Ett innlegg

 • Rune Skjevdal

  Daglig leder Norsk Grønnkraft.

  Ett innlegg

 • Olav Osvoll

  Olav Osvoll er konserndirektør produksjon i BKK

  Ett innlegg

 • Josefine Selj

  Prosjektleder i Senter for fornybar energi.

  Ett innlegg

 • Anne Jorun Aas

  Partner og daglig leder i SIGLA. Bred erfaring innen energi og innovasjon. Har jobbet med fornybar energi i Scatec-systemet, og med olje- og gasselskaper i McKinsey & Company. Styreformann i ENERGIX, Forskningsrådets program for energiforsking, og styremedlem i Eltek ASA, Kjeller Innovasjon og Energi 21. Doktorgrad i kjernekjemi fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Uppsala og CERN, Genève.

  Ett innlegg

 • Carsten Tank-Nielsen

  Carsten Tank-Nielsen er sivilingeniør med mange års ledererfaring fra Norsk Hydro. Han var medforfatter av boken "Stabilisering av Energiforbruket - fra vekst til stabilisering?" (Universitetsforlaget 1985) og leder av prosjektet boken bygger på.

  Ett innlegg

 • Knut Jonassen

  Prosjektleder for miljø og klima i Standard Norge siden 1994. Bred erfaring fra prosjekter knyttet til fiskeri og akvakultur. Har også jobbet som stipendiat, foreleser og lektor og har vært leder i Norsk termbank ved UiB. Cand real fra institutt for mikrobiologi og p.fysiologi og nordisk storfag og lingvistikk, UiB. Stor nasjonal og internasjonal erfaring i å styre standardiseringsprosesser. Omfattende kunnskaper om terminologisk metode og erfaring i utvikling av terminologi og fagspråk, særlig innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag, samt medisin og odontologi.

  Ett innlegg

 • Stefan Heggelund

  Stortingsrepresentant for Høyre. Medlem i energi- og miljøkomiteen.

  Ett innlegg

 • Joakim Birkeli Jacobsen

  Næringslivsjournalist i Agenda Mandag Morgen.

  Ett innlegg

 • Siv Jensen

  Finansminister fra 2013. Leder for Fremskrittspartiet siden 2006. Utdannet diplomøkonom fra Norges Handelshøyskole.

  Ett innlegg

 • Andreas Hompland

  Sosiolog og journalist. Laga i 1994 saman med ECON "Scenarier for norsk energiforsyning". I 2016 gir han saman med Jon Helge Lesjø ut ei bok om KS: "Konstante spenninger".

  Ett innlegg

 • Nikolai Astrup

  Stortingsrepresentant for Høyre. Nestleder i energi- og miljøkomiteen.

  Ett innlegg

 • Trond Sundby

  Landskapsarkitekt frå Norges miljø -og biovitenskapelige universitet. Han har arbeidet med kommunal og regional planlegging i Sogn og Fjordane og jobber i dag innan reiselivet.

  Ett innlegg

 • Trond Strømgren

  Brødrene Aa, Seniorrådgiver for fornybar energi og hydrogen

  Ett innlegg

 • Edgar Hertwich

  Professor i industriell økologi, NTNU.

  Ett innlegg

 • Stein Leikanger

  Stein Leikanger har mange års bakgrunn som rådgiver for internasjonale merkevarer og har bistått Business for Peace-stiftelsen fra starten av. Han har bakgrunn fra film og markedsføring og har i senere år fordypet seg i klimautfordringene. Leikanger er tilrettelegger for lanseringen av Oslo Climate Leadership Declaration.

  Ett innlegg

 • Jørgen Randers

  Professor i klimastrategi, Handelshøyskolen BI.

  Ett innlegg

 • Andreas Hadsel Opsvik

  Kommunikasjonsrådgiver, seniorkonsulent ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Annik Magerholm Fet

  Dr. Annik Magerholm Fet er direktør og faglig leder for NTNU's strategiske satsningsprogram Bærekraftig Samfunnsutvikling (2014-2023). Hun er professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved IØT, NTNU i Trondheim. Hun er leder for flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljø og bedrifters samfunnsansvar.

  Ett innlegg

 • Stein Bergsmark

  Fysiker med lang erfaring som seniorforsker i store internasjonale teknologiselskaper. Har ledet studieprogrammene i fornybar energi ved Universitetet i Agder.

  Ett innlegg

 • Ulrika Leikvang

  Ansvarlig for miljø og bærekraft i Telenor Norge. Jurist, har tilleggsutdanning innen bærekraftig utvikling fra BI.

  Ett innlegg

 • Line Venn

  Redaktør av tidsskriftet Norsk Skogbruk.

  Ett innlegg

 • Emine Isciel

  Fagdirektør klima og miljø, Storebrand Kapitalforvaltning.

  Ett innlegg

 • Åke Refsdal Moe

  Prosjektleder i Teknologirådet siden 2009. Blant annet ansvarlig for Teknologirådets arbeid med energi og fremtidstenking.

  Ett innlegg

 • Lars Ove Kvalbein

  Rådgjevar miljø og forbruk i Bjørgvin bispedøme.

  Ett innlegg

 • Ann-Kristin Ytreberg

  Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

  Ett innlegg

 • Olav Bolland

  Professor og instituttleder ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU. Forsker på energi, termisk kraftproduksjon og CO2-fangst.

  Ett innlegg

 • Jeanett Bergan

  Leder ansvarlige investeringer, KLP.

  2 innlegg

 • Hilde Charlotte Solheim

  Skribent og konsulent. Direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO reiseliv 2005–2008 og direktør for reiseliv og kultur i Virke 2008–2015. Bakgrunn som journalist.

  Ett innlegg

 • Inger-Lise M. Nøstvik

  Inger-Lise M. Nøstvik er generalsekretær i Drivkraft Norge

  Ett innlegg

 • Harald Schjelderup

  Byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen ved kommunevalget 2015.

  Ett innlegg

 • Thomas Boe Hornburg

  Politisk rådgiver i Arbeiderpartiet. Tidligere bl.a. gjesteforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, kommentator i Aftenposten.

  Ett innlegg

 • Turid Grotmoll

  Administrerende direktør i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. Styreleder i Finans Norge.

  Ett innlegg

 • Hæge Fjellheim

  Statsviter og leder for karbonanalyse i Refinitiv.

  Ett innlegg

 • Mari Grooss Viddal

  Seniorrådgiver i klimaanalyse og strategi i Statkraft.

  Ett innlegg

 • Thomas Bjørdal

  Daglig leder Nasjonalt Vindenergisenter. Prosjektleder for Bærekraftig verdikjede hydrogen.

  Ett innlegg

 • Hans Erik Horn

  Næringspolitisk direktør i Energi Norge.

  Ett innlegg

 • Ingrid Lomelde

  Ingrid Lomelde er utdannet statsviter, og har tidligere jobbet med forretningsutvikling for fornybar energi i Statoil og som miljøpolitisk leder i WWF. Hun er en entusiastisk forkjemper for mulighetene som ligger i grønn omstilling. 

  2 innlegg

 • Idar Kreutzer

  Administrerende direktør i Finans Norge. Tidligere konsernsjef i Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Kreutzer er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er styreleder i Posten Norge, Universitetet i Oslo og Flyktninghjelpen. Kreutzer er leder av bedriftsforsamlingen til Norske Skog, samt medlem av bedriftsforsamlingen til Orkla og Norsk Hydro. De siste årene har han engasjert seg mye i organisasjonen WBCSD - World Business Council For Sustainable Development - som består av ledere for internasjonale selskaper som setter fokus på miljø- og fattigdomsproblematikken i verden. Kreutzer sitter i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

  Ett innlegg

 • Petra Langebroek

  Forsker, klimadynamikk, Uni Research.

  Ett innlegg

 • Randi Ingvaldsen

  Forsker ved Havforskningsinstituttet.

  3 innlegg

 • Gunn Brennhaugen

  Talskvinne for Norske Torv- og jordprodusenters bransjeforening.

  Ett innlegg

 • Christian Hemmingsen

  Markedssjef yrkesbygg i Enova.

  Ett innlegg

 • Karen Richardsen Moberg

  Har jobbet som forsker på Vestlandsforsking siden 2015. Forsker på klima og bærekraft. Har en mastergrad i miljø- og utvikling fra The London School of Economics and Political Science.

  Ett innlegg

 • Trine Skei Grande

  Kunnskaps- og integreringsminister siden 2020. Leder for Venstre. Stortingsrepresentant siden 2005.

  Ett innlegg

 • Bård Vegar Solhjell

  Generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Tidligere nestleder i SV og stortingsrepresentant, miljøvernminister og kunnskapsminister.

  Ett innlegg

 • Gabriel Fliflet

  Nestleder i Naturvernforbundet Hordaland.

  Ett innlegg

 • Tellef Thorleifsson

  Siviløkonom fra NHH, master fra London School of Economics and Political Science. Var med på å starte ventureselskapet Northzone i 1996 og er i dag partner og daglig leder i selskapet. Thorleifsson arbeider mest med investeringer i teknologiselskaper og har hatt en rekke styreverv særlig i tidlig-fase teknologiselskaper.

  Ett innlegg

 • Øystein Heggdal

  Øystein Heggdal er journalist og agronom, og har en bachelorgrad i miljø og naturressurser fra NMBU

  Ett innlegg

 • Hans Geir Aasmundsen

  Dr. i religionsvitenskap. Vitenskapelig koordinator Bergen Summer Research School 2015, UiB Global.

  Ett innlegg

 • Magnus Korpås

  Professor i elkraftteknikk, NTNU.

  Ett innlegg

 • Trine Kopstad Berentsen

  Daglig leder i Solenergiklyngen.

  2 innlegg

 • Mattias Goldmann

  Leder i Fores – Sveriges grønne og liberale tankesmie.

  Ett innlegg

 • Hans Jørgen Gåsemyr

  Hans Jørgen Gåsemyr, PhD, er rådgiver innen Kina-relaterte aktiviteter og forsker ved Universitetet i Bergen. Han har en master i statsvitenskap som inkluderer kinesisk språk og områdestudier fra norske og kinesiske universiteter. Han fullførte sin doktorgrad ved Institutt for sammenlignende politikk, UiB, i 2015. Gåsemyr har jobbet for FN i Beijing og koordinert semesterprogrammet "Kinesisk politikk i en globalisert verden" ved Fudan University i Shanghai i 2012 og 2013. Forskningen og undervisningen hans omfatter bl.a. kinesisk velferdspolitikk og Kinas rolle i internasjonale spørsmål.

  Ett innlegg

 • Henrike Wilborn

  Kommunikasjonsrådgiver ved Nansensenteret - Nansen Environmental and Remote Sensing Center.

  Ett innlegg

 • Torstein Thorsen Ekern

  Manager, Greenstat Energy

  Ett innlegg

 • Hans Jakob Walnum

  Forsker i Vestlandsforsking.

  Ett innlegg

 • Iselin Medhaug

  Postdoktor klimadynamikk ved UiB og Bjerknessenteret. Nå ved ETH i Zürich.

  Ett innlegg

 • Miriam Stackpole Dahl

  Senior kommunikasjonsrådgiver i Cicero Senter for klimaforskning.

  Ett innlegg

 • Dag Terje Klarp Solvang

  Generalsekretær i Den Norske Turistforening.

  Ett innlegg

 • Siren Sundland

  Konserndirektør Operasjonelle Tjenester i Sparebanken Vest. Tidligere konserndirektør Marked, Kommunikasjon, Samfunnsansvar og HR. Har arbeidet med merkevareledelse og strategisk kommunikasjon for en rekke bedrifter på Vestlandet. Bred erfaring fra ulike fagmiljøer som Kunsthøgskolen i Bergen, NRK og Bergens Tidende. Styreleder ved Den Nationale Scene og i Advisory Board, NHH. Utdannet cand.philol fra Universitetet i Bergen med hovedfag i nordisk litteratur og Executive MBA i Økonomisk styring og ledelse fra NHH.

  Ett innlegg

 • Sverre B. Holøs

  Seniorforsker i SINTEF Byggforsk.

  Ett innlegg

 • Tom Nysted

  Konsernsjef i Agder Energi.

  Ett innlegg

 • Harald Martens Holm

  Ett innlegg

 • Finn Gunnar Nielsen

  Professor Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen. Tidligere sjefsforsker, Statoil.

  Ett innlegg

 • Jørgen Delman

  Jørgen Delman er professor i Kinastudier ved Københavns Universitet. Han arbeider blant annet med Kinas politiske system og betydningen av relasjonene mellom parti og stat. I det siste har han arbeidet med klimapolitikk - climate governance - på bynivå gjennom en case-studie i Hangzhou, i tillegg til energisikkerhet og fornybar energi. Han har dessuten vært ekstern konsulent for Utenriksdepartementet og Energistyrelsen i Danmark med oppgaver innen etablering, utvikling og evaluering av China National Renewable Energy Centre (CNREC) under Kinas Nationale Energiagentur i Beijing.

  Ett innlegg

 • Gisela Böhm

  Professor ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

  2 innlegg

 • Asle Skredderberget

  Forfatter og rådgiver. Har skrevet bok om Oljefondets historie, og er også krimforfatter. Tidligere bl.a. kommunikasjonsdirektør i Yara og økonomijournalist.

  Ett innlegg

 • Yngve Brox

  Ordførerkandidat for Høyre i Trondheim under kommunevalget 2015. Gruppeleder i Trondheim Høyre og leder i Sør-Trøndelag Høyre.

  Ett innlegg

 • Gregory Ferguson-Cradler

  Postdoktor ved Senter for klima og energiomstilling, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Susanne Dröge

  Leder forskningsgruppen for globale spørsmål ved Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) i Berlin. SWP gir forskningsbaserte råd i utenrikspolitiske spørsmål til den tyske regjeringen og nasjonalforsamlingen.

  Ett innlegg

 • Ole Løfsnæs

  Samfunnsøkonom og klimaentusiast som jobber i Norsk Industri.

  Ett innlegg

 • Hans-Christian Gabrielsen

  Leder i LO. Tidligere nestleder i LO og forbundssekretær i Fellesforbundet.

  Ett innlegg

 • Liv Thoring

  Seniorrådgiver for energi og grønn mat i Framtiden i våre hender. Har mastergrad i nyere historie, og har i tillegg studert sosiologi og pedagogikk.

  Ett innlegg

 • Magne Strandberg

  Professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Tom Erichsen

  Administrerende direktør i Differ Group.

  Ett innlegg

 • Odd Helge Otterå

  Forsker, klimamodellering, Uni Research.

  Ett innlegg

 • Heidi Finskas

  Direktør samfunnsansvar i KLP.

  Ett innlegg

 • Jan Erik Kjerpeseth

  Adm. dir. i Sparebanken Vest. Har arbeidet i banken siden 1999. Styreleder i Frende Liv, Frende Skade og Brage Finans. Utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, har en MBA fra Heriot-Watt University og Executive MBA i Merkevareledelse fra Norges Handelshøyskole.

  2 innlegg

 • 22 organisasjoner

  Ett innlegg

 • Roger Valhammer

  Bystyrekandidat for Arbeiderpartiet i Bergen ved kommunevalget 2015.

  Ett innlegg

 • Per-Willy Amundsen

  Stortingsrepresentant for Frp siden 2005. Justisminister 2016-2018.

  Ett innlegg

 • Einar Håndlykken

  Daglig leder i Zero.

  Ett innlegg

 • John-Arne Røttingen

  Administrerende direktør i Norges forskningsråd.

  Ett innlegg

 • Jan Erik Fåne

  Leder enhet for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge. Ansvarlig for arbeid med ekstern kommunikasjon, alliansepartnere, omdømme, etikk, bærekraft og kommunikasjon rundt rammebetingelser.

  Ett innlegg

 • Torgeir Havik

  Sivilarkitekt MNAL. Medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon, Norges Naturvernforbund og Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

  Ett innlegg

 • Øystein Jonassen

  Forsker ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

  Ett innlegg

 • Sigrid Lind

  Forsker ved Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret. Doktorgrad i oseanografi og klima ved Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Heidi Berg

  Kommunikasjonsrådgiver i Norfund.

  Ett innlegg

 • Diderik Lund

  Professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Faglige interesser: ressurser, energi og miljø; offentlig økonomi.

  2 innlegg

 • Linling Chen

  Linling Chen arbeider som postdoktor ved Nansensenteret for miljø og fjernmåling og Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen. Hun forsker på masseendringer på Grønlandsisen og hvordan den responderer på klimaendringer. Siden 2014 har Chen ledet FRINATEK-prosjektet EUROPEWEATHER som er finansiert av Norges forskningsråd. Hovedformålet er å få frem ny kunnskap om mønsteret rundt kaldt vintervær i Europa forårsaket av endringene i Arktis – både fra perioden med oppvarming i begynnelsen av det 20. århundre og også i forhold til oppvarmingen som skjer nå.

  Ett innlegg

 • Anthony Hobley

  Administrerende direktør for tankesmien Carbon Tracker Initiative. Jurist med lang erfaring fra britisk banknæring, spesialist på klima og fornybar energi.

  Ett innlegg

 • Aslak Sverdrup

  Lufthavndirektør Bergen Lufthavn.

  Ett innlegg

 • Astrid Arnslett

  Senior kommunikasjonsrådgiver i CICERO Senter for klimaforskning. Tidligere kommunikasjonsjef i Røde Kors og kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe.

  Ett innlegg

 • Espen Barth Eide

  Espen Barth Eide er Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson.

  Ett innlegg

 • Jakob Grandin

  PhD-stipendiat ved at SpaceLab, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, og Senter for klima og energiomstilling (Centre for Climate and Energy Transformation, CET)

  Ett innlegg

 • Liv-Hege Seglsten

  Forretningsutvikler og rådgiver for bærekraftig økonomi, med bakgrunn fra bl.a Olje&Gass, oppdrett og UNIS.

  Ett innlegg

 • Gunnar Kvaal

  Forstkandidat, rådgiver i Tromsøregionens landbruksforvaltning.

  Ett innlegg

 • Jon Bjartnes

  Politikkansvarlig WWF Verdens naturfond.

  Ett innlegg

 • Toini Løvseth

  Toini Løvseth er dr. polit.i statsvitenskap med erfaring fra akademia, konsulentbransje og kraftforedlende industri. Daglig leder i Kraftfylka (Samarbeidande Kraftfylke), ei interesseforening for fylkeskommuner med store kraftinteresser. Jobber for at en større andel av verdiene skal bli igjen i de regionene der krafta produseres.

  Ett innlegg

 • Inga Fritzen Buan

  Inga Fritzen Buan er seniorrådgiver for klima og energi i WWF. Før hun kom dit i 2010 arbeidet hun ved Fridtjof Nansens Institutt. Hun er for tiden primært engasjert med internasjonal klimapolitikk og fornybar energi, både gjennom arbeid med bærekraftige byer og næringsliv i Kina og som leder for arbeidet med klimatiltak før 2020 i WWFs internasjonale delegasjon til FNs klimaforhandlinger. Inga Fritzen Buan har en mastergrad i samfunnsgeografi fra Universitet i Oslo og har studert kinesisk språk ved Renmin University of China i Beijing.

  Ett innlegg

 • Vidar Helgesen

  Vidar Helgesen er jurist, tidligere statsråd i Erna Solbergs regjering og ledet Klimaomstillingsvalget sammen med Kristin Halvorsen. Han er i dag administrerende direktør for Nobelstiftelsen i Stockholm.

  2 innlegg

 • Anders Nordeng

  Senioranalytiker, karbonanalyse i Thomson Reuters Point Carbon.

  Ett innlegg

 • Karl Sigurd Fredriksen

  Siv.ing. fra NTH. Arbeidet 23 år med lederoppgaver i Statens vegvesen, herunder utbyggingssjef Aust-Agder, fem år miljøkoordinator i Region sør. Parallelt (perioden 2010-17) forskning på klima og transportinfrastruktur ved Universitetet i Agder basert på energirapporter fra anlegg. Leder av det to-årige KraKK-prosjektet (Krav til Klimakutt i Konkurransegrunnlag) i Vegdirektoratet 2017-2018. Pensjon fra 1. januar 2019.

  Ett innlegg

 • Stein Malkenes

  Sjølvstendig næringsdrivande. Fylkesordførerkandidat for Miljøpartiet Dei Grøne i Sogn og Fjordane.

  Ett innlegg

 • Daniel Ras-Vidal

  Daglig leder, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN). Innovasjonspolitisk seniorrådgiver, Abelia.

  Ett innlegg

 • Thomas Mørch

  Sjef for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning. Har jobbet med forretningsutvikling i Nordea Markets og med eiendomsinvesteringer i Realkapital Partners og RS Platou Real Estate. Mørch har studert sosialøkonomi ved The University of Manchester i England og har en master i internasjonal business fra Skema Business School i Frankrike.

  Ett innlegg

 • Kjetil Rommetveit

  Førsteamanuensis ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Steffen Kallbekken

  Forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning og direktør for CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk.

  Ett innlegg

 • Ketil Kjenseth

  Stortingsrepresentant for Venstre. Leder for energi- og miljøkomiteen. Tidligere fylkesleder i Oppland Venstre.

  Ett innlegg

 • Martin Skancke

  Martin Skancke er medlem av FSB Task Force on Climate-related financial disclosures, som høsten 2016 ga ut rapporten som omtales i denne artikkelen. Skancke er uavhengig konsulent som særlig gir råd innen ansvarlige investeringer og prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Han er styreleder i Principles for Responsible Investment og styremedlem i Storebrand ASA, Kommunalbanken AS og Norfund. Skancke var ekspedisjonssjef i Finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning i årene 2006-2011 og hadde bl.a. ansvar for investeringsstrategi og utformingen av etiske retningslinjer for Oljefondet. Skancke er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Stockholm School of Economics og har også en mastergrad fra London School of Economics (LSE).

  Ett innlegg

 • Carlos Bernuy-Lopes

  Carlos Bernuy-Lopes er postdoktor og faglærer ved Institutt for materialteknologi, fakultet for naturvitenskap, NTNU  

  Ett innlegg

 • Eirik Newth

  Forfatter, astrofysiker og blogger. Har siden 1990 arbeidet på heltid som frilans forfatter og formidler av naturvitenskap for et bredt publikum. Newth har skrevet tusenvis av blogginnlegg, hundrevis av artikler samt utgitt 22 bøker, som tilsammen er utkommet på 19 språk. Etter 2000 har stadig mer av Newths tid gått med til å tenke på og arbeide med fremtiden som tema. Han foreleser og skriver om fremtidens utfordringer og muligheter for et bredt publikum.

  Ett innlegg

 • Hans Petter Graver

  Professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

  Ett innlegg

 • Mona Haugland Hellesnes

  Fylkesvaraordførar i Hordaland (Venstre). Har tidlegare vore ordførar i Ulvik.

  Ett innlegg

 • Stian Berger Røsland

  Politiker fra Høyre. Byrådsleder i Oslo fra 2009. Høyres førstekandidat ved kommunevalget i Oslo 2015.

  Ett innlegg

 • Alexandra Bech Gjørv

  Konsernsjef, SINTEF.

  Ett innlegg

 • John Ashton

  Independent commentator and adviser on the politics of climate change. From 2006-12 Special Representative for Climate Change to three successive UK Foreign Secretaries.

  Ett innlegg

 • Anne Solsvik

  Partner og seniorrådgiver i First House.

  Ett innlegg

 • Bjørghild des Bouvrie

  Nederlender og medsaksøker i Urgenda-saken. Organisasjonssekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon.

  Ett innlegg

 • Rajenda Pachauri

  Tidligere leder av FN’s klimapanel IPPC (2002-2015).

  Ett innlegg

 • Sigmund Størset

  Forskningsleder, Avdeling for gassteknologi, SINTEF Energi

  Ett innlegg

 • Patrick Heren

  Senior adviser at Sund Energy and leading energy commentator. External advisor to the British government’s energy procurement unit.

  Ett innlegg

 • John Gunnar Mæland

  Professor emeritus, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Frederic Hauge

  Faglig leder og grunnlegger av Bellona.

  Ett innlegg

 • Oda Eiken

  Studentmedarbeider, Bjerknessenteret.

  Ett innlegg

 • Andreas Kokkvoll Tveit

  Rådgiver i Bellona.

  Ett innlegg

 • Henrik Hylland Uhlving

  Journalist og filmprodusent. Har jobbet som digital utviklingssjef og reportasjeleder i Bergens Tidende, og er tidligere økonomijournalist i Aftenposten, BT og BA. Utdannet siviløkonom fra NHH og har en bachelorgrad i retorikk fra UiB.

  Ett innlegg

 • Henninge Torp Bie

  Biologistudent ved Universitetssenteret på Svalbard.

  Ett innlegg

 • Helene Langehaug

  Oseanograf, forsker ved Nansensenteret og Bjerknessenteret.

  Ett innlegg

 • Heidi Sørensen

  Direktør Klimaetaten, Oslo kommune.

  Ett innlegg

 • Martin Kristiansen

  Stipendiat ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU.

  Ett innlegg

 • Anne Sliper Midling

  Rådgiver i Mediegruppa ved Kommunikasjonsavdelingen, NTNU.

  Ett innlegg

 • Willem van der Bilt

  Stipendiat, fortidsklima, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Bjørn Helset

  Eier av WENAS DA, som spesialiserer seg på prosjektering og bygging av vind- og solkraftverk for landbruket og for lettere industri. Listetopp for Miljøpartiet Dei Grøne i Ørsta.

  Ett innlegg

 • Karen Hjelmervik Nerbø

  Jurist. Jobber som rådgiver i Miljødirektoratet.

  Ett innlegg

 • Paul Hockenos

  Paul Hockenos is a Berlin-based environmental journalist. He is a regular contributor to the blog Energy Transition: The Global Energiewende.

  Ett innlegg

 • Yeb Saño

  Filippinenes klimakommissær. Leder av landets delegasjon ved klimatoppmøtet i Warszawa 2013.

  Ett innlegg

 • Lars H. Gulbrandsen

  Forskningsprofessor og visedirektør ved Fridtjof Nansens Institutt.

  3 innlegg

 • Torbjørn Johannson

  Styreformann i ASKO.

  Ett innlegg

 • Helga Rognstad

  Rådgiver i Tankesmien Agenda.

  Ett innlegg

 • Karen O'Brien

  Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hovedforfatter i kapittelet "Climate-resilient pathways", delrapport 2 fra FNs klimapanel.

  Ett innlegg

 • Marcus Johannessen

  Marcus Johannessen er adjunkt og småbruker

  Ett innlegg

 • Ruth Grung

  Politiker fra Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant valgt fra Hordaland siden 2013. Medlem av energi- og miljøkomiteen.

  Ett innlegg

 • Alvhild Hedstein

  Administrerende direktør for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Bakgrunn som ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet og administrerende direktør i Miljømerking (Svanemerket). Bred politisk erfaring, bl.a. fra Stortinget og som politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet. Utdannet Cand.agric. fra Ås.

  Ett innlegg

 • Hannah Brænden

  Jusstudent ved Universitetet i Oslo.

  Ett innlegg

 • Gunn Marit Helgesen

  Styreleder i KS.

  Ett innlegg

 • Snorre Valen

  Daglig leder i Foreningen Technoport.

  Ett innlegg

 • Marianne Aasen

  Tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (2005-2017). Utdannet statsviter, har bakgrunn som journalist og har siden høsten 2017 vært direktør for Simula School of Research and Innovation (Simulaskolen). De jobber med rekruttering og utdanning innen IKT på forskningslaben Simula.

  Ett innlegg

 • Erik Lorentzen

  Leder Fag og rådgivning i Norsk elbilforening.

  Ett innlegg

 • Gard Hopsdal Hansen

  Forsker ved NTNU.

  Ett innlegg

 • Erik Lunde

  Politisk rådgiver internasjonal klimapolitikk i Zero.

  Ett innlegg

 • Peter Erickson

  Staff Scientist in the Climate and Energy program in Stockholm Environment Institute's Seattle office.

  2 innlegg

 • Tina Bru

  Tina Bru (H) er olje- og energiminister.

  Ett innlegg

 • Ole André Kjennerud

  Ole André Kjennerud er makroøkonom i DNB Markets. Kinesisk og japansk økonomi er hans spesialfelt, men han er også skolert innen asiatisk økonomi generelt. Kjennerud er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har også studert samfunnsøkonomi på Universitetet i Bergen og City University of Hong Kong.

  Ett innlegg

 • Finn Bjørnar Lund

  Styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. Organisasjonspsykolog. Pensjonist, tidligere departementsbyråkrat (seniorrådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet). Medlem av Fellesutvalget i Klimavalgalliansen.

  Ett innlegg

 • Harald Smedal

  Siviløkonom. Medlem av Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon.

  Ett innlegg

 • Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

  Biolog og leder for Naturvernforbundet i Kristiansand. Prosjektmedarbeider i Naturvernforbundets satsing på fornybar oppvarming av bygg og boliger (www.oljefri.no). Har tidligere jobbet som redaktør i magasinet Ren Mat og informasjonsmedarbeider i Regnskogfondet. Forfatter av boka Spis Sørlandet.

  Ett innlegg

 • Dragos Talvescu

  Dragos Talvescu er energiøkonom med lidenskap for bærekraft. Til daglig markedssjef i Cambi, en ledende norsk global eksportør av biogassteknologi. Som personlig rådgiver til Romanias energiminister var han forfatter av Romanias energistrategi 2016-2030, med fremskrivninger til 2050. Tidligere rådgiver innen energi og bærekraft, med fokus på naturgassmarkedet i Europa.

  Ett innlegg

 • Øyvind Røed

  Stipendiat i statstøtterett ved Det Juridiske Fakultet, Universitet i Bergen. Medlem av Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE).

  Ett innlegg

 • Tanja Winther

  Tanja Winther er førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og har deltatt i forskningsprosjektet Strøm fra folket.

  Ett innlegg

 • Eirik Holmøyvik

  Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, der han hovedsakelig arbeider med konstitusjonell rett.

  Ett innlegg

 • Paal Bjørnestad

  Statssekretær i Finansdepartementet siden 2013. Politiker fra Frp. Bakgrunn som diplomat. Samfunnsøkonom.

  Ett innlegg

 • Bård Baardsen

  Rådgiver i Norsk Varmepumpeforening.

  Ett innlegg

 • Anna Lisa Ahlers

  Anna Lisa Ahlers er førsteamanuensis i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Hun forsker i det tverrfaglige prosjektet "Airborne: Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China" med delprosjektet "China's Air Pollution Policy Goes Local". Det inkluderer analyser av lokale myndigheters nye strategier for å navigere mellom behovet for å sikre ren luft som et offentlig gode og økende individuelle ønsker om status og konsum. Ahlers har tidligere publisert internasjonalt om kommunalt selvstyre, bygdeutvikling og politisk legitimitet i Kina.

  Ett innlegg

 • Lea Svendsen

  Førsteamanuensis ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning.

  Ett innlegg

 • Thor Haakon Bakke

  Førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne ved kommunevalget i Bergen 2019.

  Ett innlegg

 • Jo-Kristian Stræte Røttereng

  Stipendiat i statsvitenskap ved NTNU.

  2 innlegg

 • Elisabeth Grieg

  Styreleder i Grieg Star. Også styreleder i GIEK - Garantiinstituttet for Eksportkreditt.

  Ett innlegg

 • Stanislas Merlet

  Rådgiver i solenergi, Multiconsult. Styremedlem i Norsk Solenergiforening. Har tidligere jobbet som prosjektleder for solkraftverk i hjemlandet Frankrike samt som prosjektkoordinator ved vitenskapavdelingen til Den Franske Ambassade i Norge. Har en MSc innenfor fagfeltet energisystemer og fornybar energi fra Universitetet i Korsika (Frankrike) og Universitet Rey Juan Carlos (Spania).

  Ett innlegg

 • Steinar Brandslet

  Journalist i Gemini.

  Ett innlegg

 • Morten Leuch Elieson

  Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

  Ett innlegg

 • Erlend Andre T. Hermansen

  Seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Har bakgrunn innen vitenskapsstudier (Science and Technology Studies) og forsker blant annet på forholdet mellom kunnskap og beslutningstaking. Han har publisert en rekke artikler om ulike aspekter ved REDD+, det norske regnskogsinitiativet og Brasil.

  3 innlegg

 • Severin Fischer

  Forsker ved Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin. Forskningsfelt: EUs energi- og klimapolitikk, integrasjon i EU.

  Ett innlegg

 • Steffen Handal

  Leder i Utdanningsforbundet.

  Ett innlegg

 • Thomas Havro Hansen

  Kommunikasjonsrådgiver og forfatter. Har tidligere jobbet i Venstres sekretariat, blant annet som redaktør for partiets medlemsavis. Har også gitt ut tre bøker, deriblant en biografi om Lars Sponheim.

  Ett innlegg

 • Torbjørn Lothe

  Administrerende direktør, NHO luftfart

  Ett innlegg

 • Ånund Killingtveit

  Professor i hydrologi og vannressursforvaltning ved NTNU.

  Ett innlegg

 • Eli Munkelien

  Direktør for samfunnsansvar og virksomhetsstyring i KLP. Styremedlem i bl.a. NorFinance, KNI (KLP Norfund Investments) og NMI (Norwegian Microfinance Initiative). Mastergrad fra University of Sussex og cand.mag fra Universitetet i Oslo.

  2 innlegg

 • Asunción Lera St. Clair

  Seniorforsker ved klimaprogrammet, DNV GL Strategic Research & Innovation. Forfatter i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel.

  Ett innlegg

 • Anders H. Lier

  Administrerende direktør og styreleder i Enoro.

  Ett innlegg

 • Karel Beckman

  Editor-in-chief of Energy Post.

  Ett innlegg

 • Rita Ottervik

  Ordfører i Trondheim fra Arbeiderpartiet. Førstekandidat ved kommunevalget 2015.

  Ett innlegg

 • Ingvild Kilen Rørholt

  Rådgiver i Zero. Jobber med klimatiltak i kommunene.

  Ett innlegg

 • Ingrid Marie Myklebust

  Stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Master i rettsvitskap frå UiB 2019.

  Ett innlegg

 • Jannicke Hilland

  Konsernsjef i BKK. Sivilingeniør fra University of Manchester, dr. scient fra Universitetet i Bergen, delfag i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

  2 innlegg

 • Dagfinn Høybråten

  Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Nordisk ministerråd.

  Ett innlegg

 • Torfinn Ingeborgrud

  Torfinn Ingeborgrud er folkevalgt for De Grønne i Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting. Han er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger.

  Ett innlegg

 • Hilde Sandvik

  Sjefredaktør og grunnlegger av broenxyz.com. Tidligere bl.a. kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende og redaktør i Syn og Segn.

  Ett innlegg

 • Erling Dokk Holm

  Førsteamanuensis ved NMBU, Institutt for eiendom og juss. Forsker på byutvikling, arkitektur og beslutningsprosesser. Skriver fast i Aftenposten om by- og planspørsmål.

  Ett innlegg

 • Peter Friis Hansen

  Direktør, energiprogrammet, DNV GL.

  Ett innlegg

 • Ketil Solvik-Olsen

  Politiker fra Frp. Samferdselsminister siden 2013. Tidl. bl.a. finanspolitisk talsmann. Mastergrad i Economics, University of Toledo, Ohio.

  Ett innlegg

 • Adrian Down

  Staff Scientist, Stockholm Environment Institute.

  Ett innlegg

 • Ryan Bright

  Ryan Bright er seniorforsker ved NIBIO. Forskningsinteresser: Økologisk klimatologi - Albedodynamikk i boreale skoger - Landoverflatemodellering - Klimaberegninger for skogbruk og annen arealbruk

  Ett innlegg

 • Henning Kristoffersen

  Henning Kristoffersen er direktør for Government and Public Affairs, Asia i DNV GL, med base i Shanghai. Han har tidligere arbeidet som leder for internasjonale relasjoner ved Handelshøyskolen BI og leder for Nordisk senter ved Fudan Universitetet i Shanghai. Kristoffersen har skrevet boken "Det nye Kina – kinesisk handel, kultur og politikk", og vært redaktør for boken "Kinas økonomi". Henning Kristoffersen er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo.

  Ett innlegg

 • Finn Nordmo

  Daglig leder Glomfjord Hydrogen.

  Ett innlegg

 • Trond R. Hole

  Generalsekretær i YS-forbundet Parat, og tidligere generalsekretær i Høyre. Cand.polit (statsviter) fra Universitetet i Oslo og har en master i ledelse fra BI.

  Ett innlegg

 • Gunhild Berge Stang

  Ordførar i Fjaler og fylkesordførarkandidat for Vestland Venstre ved valget 2019.

  Ett innlegg

 • Hilde M. Helgesen

  Seniorrådgiver ved Divisjon for matproduksjon og samfunn, Økonomi og samfunn, ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

  Ett innlegg

 • Steinar Alsos

  Fagrådgiver i Framtiden i våre hender.

  Ett innlegg

 • Mads Greaker

  Seniorforsker i SSB. Samfunnsøkonom og sivilingeniør. Arbeider med klimapolitikk, grønn teknologiutvikling, verdsetting av naturressurser, bærekraftsindikatorer.

  2 innlegg

 • Solveig Aamodt

  Solveig Aamodt er forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun er statsviter, og forsker for tiden særlig på klimapolitiske prosesser i store utviklingsland, spesielt Brasil og India.

  2 innlegg

 • Olav Wicken

  Professor - Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.

  Ett innlegg

 • Tiina Ruohonen

  CICEROs prosjektleder og prosjektutvikler på internasjonale prosjekt for politikkutvikling, klimatjenester og innovasjon, og grønn eierskapstyring og selskapsledelse.

  Ett innlegg

 • Mats Kirkebirkeland

  Mats A. Kirkebirkeland arbeider deltid som rådgiver for Civita. Han har studert finans ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er aktiv i Høyre og har også hatt en rekke studentpolitiske tillitsverv. Mats jobber til daglig som selvstendig næringsdrivende.

  Ett innlegg

 • Anine Dedekam Moldskred

  Prosjektleder i Restarters Norway.

  Ett innlegg

 • Andreas Myklebust Moksnes

  Leder i politisk utvalg for klima og natur i Grønn Ungdom og tidligere sentralstyremedlem. Har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU og har jobbet for Europabevegelsen.

  Ett innlegg

 • Kristin Guldbrandsen Frøysa

  Direktør for forskningssenteret NORCOWE, CMR.

  Ett innlegg

 • Trygve Mellvang Tomren-Berg

  Daglig leder i Norsk Fjernvarme

  Ett innlegg

 • Alfred Bjørlo

  Ordførar i Eid kommune for Venstre. Sit også på Fylkestinget i Sogn og Fjordane og er sentralstyrerepresentant i Venstre.

  2 innlegg

 • Mette Nord

  Leder i Fagforbundet.

  Ett innlegg

 • Jane Owen

  Storbritannias ambassadør til Norge siden 2010.

  Ett innlegg

 •  Karin Fjeldstad Jusnes

  Ett innlegg

 • Sarah Gillett

  Storbritannias ambassadør i Norge.

  Ett innlegg

 • Håvard Moe

  Teknologidirektør, Elkem Technology.

  Ett innlegg

 • Øyvind Leistad

  Programdirektør i Enova.

  Ett innlegg

 • Sigbjørn Mostue

  Forfatter og cand. philol med hovedfag idéhistorie.

  Ett innlegg

 • Tarje Wanvik

  Postdoktor ved Universitetet i Bergen. Forsker blant annet på bærekraftig byutvikling og sosial rettferdighet. Sitter i ledelsen for CET - senter for klima og energiomstilling. Leder også SpaceLab sammen med Håvard Haarstad. Jobber også som politisk rådgiver for byråd for byutvikling, Bergen kommune.

  2 innlegg

 • Tom Therkildsen

  Tidligere rådgiver og statssekretær for Arbeiderpartiet, cand.polit. fra UiB.

  Ett innlegg

 • Thor André Berg

  Seniorrådgiver Innovasjon og utvikling, BKK AS

  Ett innlegg

 • Jerry Tjiputra

  Forsker ved Uni Research Klima og Bjerknessenteret.

  Ett innlegg

 • Sven Mollekleiv

  Senior Vice President og Head of Corporate Social Responsibility, Det Norske Veritas.

  Ett innlegg

 • Benjamin Donald Smith

  Seniorrådgiver i Norges forskningsråd. Ansvarlig for utvikling av Nordic Energy Technology Perspectives da han jobbet for Nordisk Energiforskning (fram til september 2016)

  Ett innlegg

 • Jannicke Trumpy Granquist

  Adm. dir. i Kommunalbanken

  Ett innlegg

 • Kristin Karlstad

  Seniorrådgiver i konsulentselskapet Boldt.

  Ett innlegg

 • Arvid Nøttvedt

  Adm. dir ved Christian Michelsen Research as (CMR) i Bergen. Engasjert i ledelse av store forskningsprogrammer og initiativ knyttet til karbonfangst og –lagring. 20 års erfaring fra Norsk Hydro innen olje og gass, forskning, boring, feltutvikling og drift. Doktorgrad i geologi fra Universitetet i Bergen. Styremedlem i Norsk Klimastiftelse.

  Ett innlegg

 • Raymond Johansen

  Byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo ved kommunevalget 2015.

  Ett innlegg

 • Anders Haug Larsen

  Leder for politikk i Regnskogfondet.

  Ett innlegg

 • Olav Ingebjørn Moe

  Leder for Samferdsel, miljø og klimakomitéen, fylkestinget i Østfold. Politiker fra KrF.

  Ett innlegg

 • Ida Dokk Smith

  Stipendiat, CICEP (Forskningssenter for internasjonal klima-og energipolitikk).

  Ett innlegg

 • Ane Hansdatter Kismul

  Politiker for Senterpartiet. Statssekretær i Olje- og energidepartementet 2012-13. Tidl. leder i Natur og Ungdom.

  Ett innlegg

 • Christian Prip

  Senioranalytiker ved Fridtjof Nansens Institutt.

  Ett innlegg

 • Gunnar Buvik

  Leder for forretningsutvikling i Vestavind Offshore.

  Ett innlegg

 • Helle Margrete Meltzer

  Forskningssjef ved Folkehelseinstituttet.

  Ett innlegg

 • Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  2. nestleder i Senterpartiet. Nestleder i Akershus Senterparti. Underdirektør i Norad. Master i statsvitenskap.

  Ett innlegg

 • Svein Richard Brandtzæg

  Konsernsjef i Hydro.

  Ett innlegg

 • Edvard Hviding

  Professor i sosialantropologi, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Solveig Firing Lunde

  Solveig Firing Lunde er seniorrådgiver i Regnskogfondet og arbeider bl.a. med biodrivstoff, offentlige innkjøp og er Regnskogfondets ekspert på tropisk tømmer og effektene av tømmerhogst i regnskog.

  Ett innlegg

 • David Battisti

  Professor i atmosfærefysikk, Universitetet i Washington, Seattle.

  Ett innlegg

 • Truls-Einar Johnsen

  Truls-Einar Johnsen er avdelingsleder i Klimapartnere Vestland Nord

  Ett innlegg

 • Tonny Nundal

  Konserndirektør kommunikasjon, BKK.

  Ett innlegg

 • Ivar Sætre

  Sivilingeniør. Tilknyttet tankesmien Seniortanken, Stavanger. Pensjonist siden 2012. Aktiv samfunnsdebattant de siste 10-12 åra. Arbeidserfaring som rådgivende ingeniør, forsker i SINTEF, produktutvikling og gründervirksomhet i ÅSV-Gruppen (Hydro Aluminium), teknologi, utbygging, internasjonal virksomhet og gransking i Statoil, HMS-leder i Excel Expro/Fortis Petroleum.

  2 innlegg

 • Martin Hviid Nielsen

  Rådgiver klima, energi og transport i Bellona.

  Ett innlegg

 • Eivind Lekve Bjelle

  Forsker på SINTEF; PhD fra Industriell Økologi; Ekspertise innen makroøkonomisk modellering.

  Ett innlegg

 • Daniel Rossetto

  Managing Director of private sector climate finance firm Climate Mundial, based in London. Daniel has a long track record in developing climate finance and carbon markets at J.P. Morgan Chase and within Government in Australia.

  Ett innlegg

 • Jon Evang

  Fagansvarlig energi, Miljøstiftelsen Zero.

  Ett innlegg

 • Cathrine Hagem

  Cahtrine Hagem er forsker i SSB med feltene miljø- og energiøkonomi med særlig vekt på klimaproblemet og fornybar energi som spesiale. Forskningen omfatter: Utformingen av globale klimaavtaler og nasjonal implementering av disse; kostnadseffektivitet og byrdefordeling av ulike virkemidler i miljøpolitikken; virkningen av fossil energipolitikk på globale utslipp; fornybarpolitikk og energimarkedet.

  Ett innlegg

 • Asgeir Tomasgard

  Professor ved NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Senterleder ved FME CenSES, Senter for bærekraftige energistudier. Direktør NTNU Energy Transition Initative og FME NTRANS.

  Ett innlegg

 • Vebjørn Bakken

  Leder av Senter for materialvitenskap ved Universitetet i Oslo.

  Ett innlegg

 • Jonas Algers

  Jonas Algers er samfunnsøkonom i Manifest Tankesmie

  Ett innlegg

 • Kevin Gould

  Seniorrådgiver i markedsanalyse, prisprognoser og risikostyring i Statkraft.

  Ett innlegg

 • Christa Clapp

  Christa Clapp er seniorrådgiver og leder arbeidet med finans og klima i CICERO Senter for klimaforskning. Det innebærer blant annet å informere investorer om klimarisiko og koordinere CICEROs arbeid med grønne obligasjoner, klimarisiko og finansiering av klimaforskning. Hun har mer enn 15 års erfaring med klimapolitikk og økonomisk analyse. Clapp har tidligere jobbet i OECD og US Environmental Protection Agency. Hun har en master i internasjonal økonomi og relasjoner fra SAIS John Hopkins.

  Ett innlegg

 • Tore Eugen Kvalheim

  Leder i YS.

  Ett innlegg

 • Hans Jacob Bull-Berg

  Direktør prosjektfinansiering, SN Power. Bull-Berg har arbeidet med energispørsmål gjennom hele sitt yrkesliv. Han begynte i Olje- og Energidepartementet i 1985, og har gjennom 16 år i Kreditkassen/Nordea-systemet arbeidet med storkunder, kreditt samt med prosjektfinansiering med vekt på energi og infrastruktur. Han strukturerer, forhandler og følger opp SN Powers finansieringer av prosjekter i Afrika og Mellom-Amerika. Bull-Berg er cand. polit. fra Universitetet i Oslo og avgangselev fra E.N.A. in Paris.

  Ett innlegg

 • Yngve Heggelund

  Seniorforsker Christian Michelsen Research (CMR).

  Ett innlegg

 • Kjell Arne Mork

  Forsker, oseanografi, Havforskningsinstituttet.

  2 innlegg

 • Nina Strøm Christensen

  Joined Sund Energy in 2014, and works as a consultant on energy projects. Holds a bachelor in Economics from the University in Oslo and a master in Business Analysis and Performance from the Norwegian School of Economics. In her master thesis, she was analysing competition in the Norwegian electricity market.

  Ett innlegg

 • Anne Marit Post-Melbye

  Fagansvarlig industri i Miljøstiftelsen ZERO.

  Ett innlegg

 • Nils Morten Huseby

  Administrerende direktør, IFE.

  Ett innlegg

 • Jean-Marc Rives

  Frankrikes ambassadør i Norge.

  Ett innlegg

 • Erik Røysem Sterud

  Finansdirektør i Småkraft.

  Ett innlegg

 • Lars H. Smedsrud

  Professor, polaroseanografi, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

  Ett innlegg

 • Torvald Sande

  Sivilingeniør. Tilknyttet tankesmien Seniortanken, Stavanger. Har arbeidet med forskning (SINTEF) innen sjokkbelastning på konstruksjoner. Senere med forskningsledelse (OD, nå Ptil) innen sikkerhet og beredskap på sokkelen. Deretter som forskningskoordinator i Norske Shell.

  2 innlegg

 • Elisabeth Ivarsflaten

  Førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Thea Sveen

  Forsker ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, Universitetet i Oslo. Har en dobbel mastergrad i EU-rett fra Insitut d´Études Politiques i Strasbourg og Freie Universität i Berlin.

  2 innlegg

 • Ragnhild Bjelland-Hanley

  Generalsekretær i Solenergiforeningen.

  Ett innlegg

 • Jens Hanson

  Postdoktor - Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.

  2 innlegg

 • Geir Asheim

  Geir Asheim er professor ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

  Ett innlegg

 • Tore Tennøe

  Historiker og direktør i Teknologirådet. Har ledet Teknologirådets sekretariat siden oppstarten i år 2000. Teknologirådet har gjennom årene hatt flere prosjekter om energi/klima – blant annet om bioenergi, hydrogen og omstilling i en oljeøkonomi.

  Ett innlegg

 • Ole Jacob Sending

  Forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Forsker på global styring, med særlig fokus på internajonale og ikke-statlige organisasjoners rolle i fredsbygging, humanitær bistand og utvikling.

  Ett innlegg

 • Gry Johanne Åmodt

  Leder av globale drivere i energimarkedene i Statkraft.

  Ett innlegg

 • Ståle Gjersvold

  Konsernsjef, TrønderEnergi.

  Ett innlegg

 • Axel Berg

  Tysklands ambassadør i Norge.

  Ett innlegg

 • Kikki Kleiven

  Klimaforsker, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Gudmund Synnevåg Sydness

  Project manager Wind, Greenstat Energy

  Ett innlegg

 • Bernt Reitan Jenssen

  Administrerende direktør i Ruter. Medlem av regjeringens ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur. Ledet arbeidet med rapporten Transport21.

  Ett innlegg

 • Trine Dyrstad Pettersen

  Forskningssjef i SINTEF Byggforsk.

  Ett innlegg

 • Andreas Ytterstad

  Nestleder i Concerned Scientists Norway

  Ett innlegg

 • Vigdis Vandvik

  Professor i biologi, Universitetet i Bergen.Direktør ved bioCEED, Universitetet i Bergen

  2 innlegg

 • Anne-Beth Skrede

  Klima- og miljørådgiver i LO.

  Ett innlegg

 • Johannes Fjell Hojem

  Teknologisk rådgiver landbruk og klima internasjonalt i Zero.

  Ett innlegg

 • Ditlev Engel

  EVP and CEO Energy, DNV GL.

  Ett innlegg

 • Ingrid Bay-Larsen

  Ingrid Bay-Larsen er forskningsleder ved Nordlandsforskning og arbeider med tverrfaglig forskning på miljø og klima, med særlig vekt på vitenskapens rolle i politikk og forvaltning. Hun er også medlem i den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT).

  Ett innlegg

 • Arild Moe

  Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

  Ett innlegg

 • Harrie Esterhuyse

  Forskningsassistent ved Centre for Chinese Studies, University of Stellenbosch, Sør-Afrika.

  Ett innlegg

 • Karine Nyborg

  Økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Faglige interesser: miljøøkonomi, økonomisk analyse av sosiale og moralske normer, atferdsøkonomi.

  2 innlegg

 • Tor Eldevik

  Professor, oseanografi, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

  Ett innlegg

 • Hallvard Surlien

  Talsperson for Grønn Ungdom.

  Ett innlegg

 • Håvar Skaugen

  IT-ansvarlig hos Norsk klimastiftelse og Energi og Klima.

  Ett innlegg

 • Roy Pedersen

  Leder i LO Oslo

  2 innlegg

 • Kevin R. Kaushal

  Forsker i Statistisk sentralbyrå

  Ett innlegg

 • Vemund Olsen

  Seniorrådgiver, Regnskogfondet.

  Ett innlegg

 • Jostein Bakke

  Professor, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

  Ett innlegg

 • Rouven Doran

  Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Roger Strand

  Professor ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Henrik Sætness

  Analyse- og strategisjef i Statkraft.

  2 innlegg

 • Inge Johansen

  Professor emeritus, tidligere styreleder i Statoil og rektor ved NTNU.

  Ett innlegg

 • Pål Eitrheim

  Konserndirektør New energy Solutions, Equinor.

  Ett innlegg

 • Casper Tai Christiansen

  Forsker ved Bjerknessenteret og Uni Research

  Ett innlegg

 • Frode Skjeret

  Forsker ved SNF (Samfunns- og næringslivsforskning).

  Ett innlegg

 • Nina Cecilie Øverby

  Professor ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder.

  Ett innlegg

 • Dan Jakob Wangen

  Ett innlegg

 • Keith Whiriskey

  Rådgiver for CCS i Bellona.

  Ett innlegg

 • Gerd Robsahm Kjørven

  Direktør Bymiljøetaten, Oslo kommune.

  Ett innlegg

 • Henrik Litlere Bentsen

  Forsker II ved forskningsinstituttet Norce.

  Ett innlegg

 • Hege Skryseth

  Executive Vice President, KONGSBERG og President Kongsberg Digital.

  Ett innlegg

 • Tor Håkon Inderberg

  Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

  Ett innlegg

 • Kristin Skogen Lund

  Administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

  Ett innlegg

 • Nadine Goris

  Forsker, Uni Research og Bjerknessenteret.

  Ett innlegg

 • Kristin Richter

  Klimaforsker ved universitetet i Innsbruck.

  Ett innlegg

 • Trine Dahl

  Professor ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

  Ett innlegg

 • Olaf Vestersjø

  Bonde og daglig leder i Årdal Bio.

  Ett innlegg

 • Markus Steen

  Stipendiat ved NTNU.

  Ett innlegg

 • Kari Hege Mortensen

  Seksjonsleder for folkehelse i Nordland fylkeskommune.

  Ett innlegg

 • Fredrik Storhaug Nordbø

  Konsulent, EY Climate Change and Sustainability Services.

  2 innlegg

 • Halvor Storrøsten

  Halvor Storrøsten er forsker i SSB. Hans forskningsområder er miljø- og energiøkonomi, med fokus på miljøpolitiske virkemidler og globale energimarkeder.

  Ett innlegg

 • Marius Årthun

  Forsker ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

  Ett innlegg

 • Christian Tomsen

  Managing Director, Air Liquide Nordic Countries.

  Ett innlegg

 • Tom Erik Julsrud

  Seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, avdeling for mobilitet.

  2 innlegg

 • Torger Lien

  Adm. direktør i SN Power.

  Ett innlegg

 • Ignacio Herrera Anchustegui

  Forsker i konkurranse og energirett ved Det Juridiske Fakultet, Universitet i Bergen. Medlem av Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE).

  Ett innlegg

 • Steinar Høiback

  Leder i Besteforeldrenes klimaaksjon. Har mangeårig organisasjons- og ledererfaring, nå pensjonist etter et langt og variert arbeidsliv.

  Ett innlegg

 • Nancy Strand

  Administrerende direktør i Avfall Norge.

  Ett innlegg

 • Kristian Breili

  Ett innlegg

 • Vibeke Stærkebye Nørstebø

  Forskningsleder på SINTEF; PhD frå Energi- og Prosessteknikk; Ekspertise innen industriell økonomi og bærekraftsanalyser.

  Ett innlegg

 • Martin Norman

  Leder bærekraftig finans i Greenpeace Norge.

  Ett innlegg

 • Jon Kåre Skiple

  Forsker II ved forskningsinstituttet Norce.

  Ett innlegg

 • Luca Garrè

  Seniorforsker, DNV GL.

  Ett innlegg

 • Christian Rynning-Tønnesen

  Konsernsjef, Statkraft.

  Ett innlegg

 • Thomas Sattich

  Associate Researcher, Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel.

  Ett innlegg

 • Oliver Geden

  Forsker ved Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin. Forskningsfelt: EUs energi- og klimapolitikk.

  Ett innlegg

 • Liv Guri Velle

  Forsker ved Møreforskning Ålesund

  Ett innlegg

 • Jørn Eggum

  Leder av Fellesforbundet.

  Ett innlegg

 • Vegard Rivenes

  Vitenskapelig assistent ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

  Ett innlegg

 • Stefan Norris

  Seniorrådgiver for Greenpeace og Antarctic and Southern Oceans Coalition (ASOC).

  Ett innlegg

 • Audun Korsæth

  Avdelingsleder ved Divisjon for matproduksjon og samfunn, Nibio.

  Ett innlegg

 • Remi Eriksen

  Konsernsjef i DNV GL.

  Ett innlegg

 • Erling Fjeldaas

  Leder for Concerned Students i Norge.

  Ett innlegg

 • Michael Hoel

  Michael Hoel er professor emeritus, økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

  Ett innlegg

 • Elisabeth Lannoo

  Senior kommunikasjonsrådgiver ved Cicero, Senter for klimaforskning

  Ett innlegg

 • Judith Borsboom van Beurden

  Instituttleder ved Institutt for byforming og planlegging, NTNU.

  Ett innlegg

 • Jon André Løkke

  Styreleder Glomfjord Hydrogen. Administrerende direktør i Nel.

  Ett innlegg

 • Hilde Holdhus

  Leder i Greensight AS. Har jobbet med klima og energi i mange år, de siste årene mye med hydrogenverdikjeder.

  Ett innlegg

 • Marianne Aasen

  Seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Har særlig erfaring med tverrfaglig forskning på omstilling til et lavutslippssamfunn, og med problemstillinger knyttet til folks respons på klimaendringer, klimapolitikk og virkemidler.

  2 innlegg

 • Knut Einar Rosendahl

  Professor, Handelshøyskolen, NMBU

  2 innlegg

 • Oda Roaldsdotter Ravndal

  Ett innlegg

 • Sarah Schmidt

  Forsker på SINTEF; PhD kandidat på Industriell Økologi; Ekspertise innen miljøutvidet makroøkonomisk modellering.

  Ett innlegg

 • John O. Tande

  Direktør for forskningssenteret NOWITECH. Forskningsleder ved SINTEF.

  Ett innlegg

 • Marie Hauge

  Kommunikasjonsrådgiver, Havforskningsinstituttet.

  Ett innlegg

 • Kjersti Barsok

  Leder i Norsk Tjenestemannslag.

  Ett innlegg

 • Stine Aakre

  Seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning.

  Ett innlegg

 • Arvid Moss

  Konserndirektør for Energi og konsernstab for forretningsutvikling, Hydro, og President, NHO.

  Ett innlegg

 • Daniel Scholten

  Assistant Professor, Delft University of Technology, Faculty of Technology, Policy and Management.

  Ett innlegg

 • Andreas Graven

  Kommunikasjonsrådgiver ved Uni Research.

  Ett innlegg

 • Markus Wråke

  Direktør, Energiforsk AB. Hovedansvarlig for analyse i Nordic Energy Technology Perspectives da han jobbet for IVL Swedish Environmental Research Institute (fram til september 2016).

  Ett innlegg

 • Torbjørn Selseng

  Forskar ved Vestlandsforsking. Mastergrad i klimaomstilling frå Høgskulen på Vestlandet.

  Ett innlegg

 • Tarald Fidjeland

  Konsulent i konsulentselskapet Boldt.

  Ett innlegg

 • Frode Alfheim

  Leder av fagforbundet Industri Energi.

  Ett innlegg

 • Liv Elin Torheim

  Professor ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

  Ett innlegg

 • Geir Molvik

  Konsernsjef i Cermaq Group AS.

  Ett innlegg

 • Patrick Arthur Driscoll

  Prosjektleder ved Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU.

  Ett innlegg

 • Terje Omland

  Senior kraftforvalter i Elkem med ansvarsområde innenfor infrastruktur for elektrisitet. Utdannet siviløkonom. 15 års erfaring fra kraftmarkedet, hvorav de 10 siste i Elkem.

  Ett innlegg

 • Kirsten Wiebe

  Forsker på SINTEF; PhD fra United Nations University, Maastrich; Ekspertise innen makroøkonomisk modellering og bærekraftseffekter av klimapolitikk og teknologiske endringer.

  Ett innlegg

 • Mette Halskov Hansen

  Mette Halskov Hansen er professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Hun leder det tverrfaglige forskningsprosjektet "Airborne: Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China." Prosjektet undersøker om og hvordan luftforurensningen utløser nye former for samhandling mellom politikk, vitenskap, medier og befolkning i Kina. Hansen har tidligere publisert internasjonalt innen temaene etniske relasjoner, utdanning og individualisering i Kina, senest i boken "Educating the Chinese Individual" fra University of Washington Press, 2015.

  Ett innlegg

 • Bård Harstad

  Bård Harstad er professor ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

  Ett innlegg

 • Hanne Cecilie Geirbo

  Stipendiat ved Universitetet i Oslo.

  Ett innlegg

 • Alexander Strøm Arnesen

  Head of Power Procurement i Elkem AS. Utdannet siv. Ing. og jurist med 10 års erfaring innen analyse og handel med kraft og CO2.

  Ett innlegg

 • Reidar Müller

  Doktorgrad i geologi fra Universitetet i Oslo. Utdannet journalist. Forfatter av boken "Det som ble Norge".

  Ett innlegg

 • Tom Helmer Christoffersen

  Tom Helmer Christoffersen sitter i NITOs hovedstyre

  Ett innlegg

 • Robbie Andrew

  Robbie Andrew is a senior researcher at CICERO, in the Climate Economics Unit. His primary interest is in uncovering the connections between our behaviour as consumers and the remote and often unseen consequences of these behaviours.

  Ett innlegg

 • Synne Mari Pedersen

  Synne Mari Pedersen har skrevet masteroppgaven «Financing the transition to a green economy».

  2 innlegg

 • Auke Lont

  Konsernsjef, Statnett.

  Ett innlegg