Wenche Teigland, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Wenche Teigland

Konserndirektør energi i BKK. Styreleder i Vestavind Offshore.

Hjemmeside: http://www.bkk.no/