Vebjørn Bakken, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Vebjørn Bakken

Leder av Senter for materialvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hjemmeside: http://www.mn.uio.no/kjemi/personer/vit/vebjornb/index.html