Thea Sveen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Thea Sveen

Forsker ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, Universitetet i Oslo. Har en dobbel mastergrad i EU-rett fra Insitut d´Études Politiques i Strasbourg og Freie Universität i Berlin.