Tine Sundtoft, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister siden 2013. Politiker fra Høyre. Fylkesrådmann i Vest-Agder 2005-13.

Hjemmeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dep/miljovernminister-tine-sundtoft.html?id=742913