Torvald Sande, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Torvald Sande

Sivilingeniør. Tilknyttet tankesmien Seniortanken, Stavanger. Har arbeidet med forskning (SINTEF) innen sjokkbelastning på konstruksjoner. Senere med forskningsledelse (OD, nå Ptil) innen sikkerhet og beredskap på sokkelen. Deretter som forskningskoordinator i Norske Shell.