Forfatterarkiv for Torvald Sande
Torvald Sande
Torvald Sande
Sivilingeniør. Tilknyttet tankesmien Seniortanken, Stavanger. Har arbeidet med forskning (SINTEF) innen sjokkbelastning på konstruksjoner. Senere med forskningsledelse (OD, nå Ptil) innen sikkerhet og beredskap på sokkelen. Deretter som forskningskoordinator i Norske Shell.