Tore Killingland, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Tore Killingland

Rådgiver, TK Energy.

Hjemmeside: http://www.norskoljeoggass.no/