Saker skrevet av:

Tore Killingland

Rådgiver, TK Energy.

Hjemmeside: http://www.norskoljeoggass.no/