Saker skrevet av:

Tore Killingland

Spesialrådgiver, klima- og energipolitikk, Norsk olje og gass.

Hjemmeside: http://www.norskoljeoggass.no/