Torbjørg Jevnaker, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Torbjørg Jevnaker

Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Stipendiat ved Universitetet i Oslo. Deltar i forskningsprosjektet REMAP som analyserer endringer i europeisk energipolitikk og hvordan dette påvirker Norges energipolitikk.

Hjemmeside: https://www.fni.no/research-staff/torbjorg-jevnaker-article249-818.html