Torbjørg Jevnaker, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Torbjørg Jevnaker

Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Hjemmeside: https://www.fni.no/research-staff/torbjorg-jevnaker-article249-818.html