Tiina Ruohonen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Tiina Ruohonen

CICEROs prosjektleder og prosjektutvikler på internasjonale prosjekt for politikkutvikling, klimatjenester og innovasjon, og grønn eierskapstyring og selskapsledelse.