Tor Håkon Inderberg, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Tor Håkon Inderberg

Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Hjemmeside: https://www.fni.no/research-staff/tor-hakon-jackson-inderberg-article246-818.html