Torstein Arne Bye, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Torstein Arne Bye

Fagdirektør i Statistisk sentralbyrå (SSB). Jobber blant annet innenfor klimapolitikk og økonomi.

Hjemmeside: https://www.ssb.no/forskning/ansatte/torstein-arne-bye