Tarald Fidjeland, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Tarald Fidjeland

Konsulent i konsulentselskapet Boldt.

Hjemmeside: https://boldtpartners.com/tarald-fidjeland/