Svein Sundby, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Svein Sundby

Forsker, Havforskningsinstituttet og Hjortsenteret.

Hjemmeside: http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/ansatte/s/svein_sundby/nb-no