Forfatterarkiv for Solveig Firing Lunde
Solveig Firing Lunde
Solveig Firing Lunde
Solveig Firing Lunde er seniorrådgiver i Regnskogfondet og arbeider bl.a. med biodrivstoff, offentlige innkjøp og er Regnskogfondets ekspert på tropisk tømmer og effektene av tømmerhogst i regnskog.
regnskog_soya