Solveig Firing Lunde, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Solveig Firing Lunde

Solveig Firing Lunde er seniorrådgiver i Regnskogfondet og arbeider bl.a. med biodrivstoff, offentlige innkjøp og er Regnskogfondets ekspert på tropisk tømmer og effektene av tømmerhogst i regnskog.