Steffen Kallbekken, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Steffen Kallbekken

Forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning og direktør for CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk.

Hjemmeside: http://cicero.uio.no/no/employee/61/steffen-kallbekken