Forfatterarkiv for Steffen Kallbekken
Steffen Kallbekken
Steffen Kallbekken
Forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning og direktør for CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk.