Sigmund Størset, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Sigmund Størset

Forskningsleder, Avdeling for gassteknologi, SINTEF Energi

Hjemmeside: https://www.sintef.no/alle-ansatte/ansatt/?empId=4229