Christian Rynning-Tønnesen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef, Statkraft.

Hjemmeside: https://www.statkraft.no/om-statkraft/organisasjonen/konsernledelsen/Christian-Rynning-Tonnesen/