Roger Strand, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Roger Strand

Professor ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.

Hjemmeside: http://www.uib.no/en/persons/Roger.Strand