Randi Ingvaldsen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Randi Ingvaldsen

Forsker ved Havforskningsinstituttet.

Hjemmeside: http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/ansatte/i/randi_ingvaldsen/nb-no