Runa Haug Khoury, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Runa Haug Khoury

Runa Haug Khoury har bredt nedslagsfelt innen klima- og miljøteknologi og grønn næringspolitikk på tvers av ulike sektorer, med hovedvekt fra ren energi. Tidligere fagsjef i Bellona.