Forfatterarkiv for Ragnar Fjelland
Ragnar Fjelland
Ragnar Fjelland
Professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.