Saker skrevet av:

Ragnhild Bjelland-Hanley

Generalsekretær i Solenergiforeningen.

Hjemmeside: http://solenergi.no/