Ragnhild Bieltvedt Skeie, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Ragnhild Bieltvedt Skeie

Senior Researcher på CICERO. PhD fra Institutt for Geofag, UiO 2012. Jobbet på CICERO siden 2005.

Hjemmeside: http://cicero.uio.no/no/employee/54/ragnhild-bieltvedt-skeie