Pål W. Lorentzen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Pål W. Lorentzen

Pål W. Lorentzen er høyesterettsadvokat med bred og lang erfaring fra norske domstoler og også Den Europeiske menneskerettighetsdomstol. Han har vært formann i Den Norske Advokatforenings Rettssikkerhetsutvalg, dessuten styreformann i en lang rekke virksomheter og institusjoner innenfor næringslivet og kulturlivet. Pål W. Lorentzen var styreleder i Norsk Klimastiftelse fra starten i 2010 og frem til 2019.