Per-Willy Amundsen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Per-Willy Amundsen

Stortingsrepresentant for Frp siden 2005. Justisminister 2016-2018.