Pål Preede Revheim, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Pål Preede Revheim

Senior energirådgiver i Sweco og PhD i fornybar energi.