Pål Preede Revheim, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Pål Preede Revheim

Prosjektleder hos Nasjonalt Vindenergisenter på Smøla. Jobber med kommunikasjon og utvikling av prosjekter innen desentralisert vindkraft og grønn transport. Bakgrunn som statistiker fra NMBU og doktorgrad i prognoser for vindkraftproduksjon fra Universitetet i Agder og NORCOWE.

Hjemmeside: http://nves.no/