Paal Frisvold, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Paal Frisvold

Frisvold er forfatter av boken "Mot Europa - fortellingen om et nølende Norge." De tjue siste årene har han jobbet i Brussel for EFTA-sekretariatet, Bellona, Norsk Industri og som leder av Brusselkontoret AS og GeelmuydenKiese Brussel. I dag driver han nettstedet europeiskpolitikk.no