Pål Brun, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Pål Brun

Grunnlegger og daglig leder i Nordic Sustainable Ventures, et selskap som utvikler og investerer i tidligfaseselskaper innenfor grønn teknologi og grønn infrastruktur. Brun har lang erfaring som rådgiver for investorer i unoterte aksjer og unotert infrastruktur, herunder flere ledende Private Equity-aktører, og er styremedlem i solkraftselskapet Otovo. Brun var tidligere direktør og leder for bærekraftsrådgivning i EY og PwC. Han er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har bred politisk erfaring fra Høyre.

Hjemmeside: http://nordicsv.com/