Oluf Ulseth, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Oluf Ulseth

Administrerende direktør i Energi Norge og styreleder i datterselskapet Energi Norge AS (EnergiAkademiet). Har tidligere vært europadirektør i Statkraft og hatt flere lederstillinger i Storebrand ASA, der han blant annet var direktør med ansvar for strategi. Ulseth var i perioden 2001-2005 statssekretær i Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Ulseth er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Hjemmeside: https://www.energinorge.no/om-oss/ansatte/ledelse/oluf-ulseth/