Ole Jacob Sending, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Ole Jacob Sending

Forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Forsker på global styring, med særlig fokus på internajonale og ikke-statlige organisasjoners rolle i fredsbygging, humanitær bistand og utvikling.

Hjemmeside: https://www.nupi.no/nupi/Om-NUPI/Medarbeidere/Forskere/Ole-Jacob-Sending