Forfatterarkiv for Ole Jacob Sending
Ole Jacob Sending
Ole Jacob Sending
Forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Forsker på global styring, med særlig fokus på internajonale og ikke-statlige organisasjoners rolle i fredsbygging, humanitær bistand og utvikling.