Øivind Bergh, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Øivind Bergh

Forsker, oseanografi, Havforskningsinstituttet.

Hjemmeside: http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/ansatte/b/oivind_bergh/nb-no