Nina Cecilie Øverby, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Nina Cecilie Øverby

Professor ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder.

Hjemmeside: https://www.uia.no/kk/profil/ninaco