Nikolai Astrup, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Nikolai Astrup

Stortingsrepresentant for Høyre. Nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Hjemmeside: http://www.oslohoyre.no/politiker/nikolai-astrup/