Markus Wråke, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Markus Wråke

Direktør, Energiforsk AB. Hovedansvarlig for analyse i Nordic Energy Technology Perspectives da han jobbet for IVL Swedish Environmental Research Institute (fram til september 2016).