Marius Støylen Korsnes, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Marius Støylen Korsnes

Marius Korsnes er forskar på Institutt for tverrfaglege kulturstudium på NTNU og forsvarte i 2015 avhandlinga "Chinese Renewable Struggles: Innovation, the Arts of the State and Offshore Wind Technology." Avhandlinga handlar om korleis Kina har lagt til rette for utvikling av havvindteknologi, og korleis både statlege og private kinesiske aktørar lærer av europeiske vindturbinselskap og slik skaper nye moglegheiter for fornybar kraft i Kina. Hans forskingsinteresser er mellom anna berekraftig samfunnsomstilling og energiforbruk i Kina og Noreg.