Marie Hauge, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Marie Hauge

Kommunikasjonsrådgiver, Havforskningsinstituttet.

Hjemmeside: http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/ansatte/h/marie_hauge/nb-no