Marie Byskov Lindberg, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Marie Byskov Lindberg

Stipendiat ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.

Hjemmeside: http://www.sv.uio.no/tik/personer/vit/marieb/index.html