Martin Skancke, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Martin Skancke

Martin Skancke er medlem av FSB Task Force on Climate-related financial disclosures, som høsten 2016 ga ut rapporten som omtales i denne artikkelen. Skancke er uavhengig konsulent som særlig gir råd innen ansvarlige investeringer og prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Han er styreleder i Principles for Responsible Investment og styremedlem i Storebrand ASA, Kommunalbanken AS og Norfund. Skancke var ekspedisjonssjef i Finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning i årene 2006-2011 og hadde bl.a. ansvar for investeringsstrategi og utformingen av etiske retningslinjer for Oljefondet. Skancke er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Stockholm School of Economics og har også en mastergrad fra London School of Economics (LSE).