Marianne Aasen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Marianne Aasen

Seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Har særlig erfaring med tverrfaglig forskning på omstilling til et lavutslippssamfunn, og med problemstillinger knyttet til folks respons på klimaendringer, klimapolitikk og virkemidler.

Hjemmeside: https://www.cicero.oslo.no/no/employee/47/marianne-aasen