Maria Gjølberg, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Maria Gjølberg

Maria Gjølberg er spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyser. Hun har ledet en rekke klima‐ og bærekraftsprosjekter for norske og internasjonale industriselskaper og finansforetak. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Hjemmeside: https://www.thegovgroup.org