Saker skrevet av:

Magne Strandberg

Professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.