Saker skrevet av:

Mads Greaker

Seniorforsker i SSBSamfunnsøkonom og sivilingeniørArbeider med klimapolitikk, grønn teknologiutvikling, verdsetting av naturressurser, bærekraftsindikatorer