Saker skrevet av:

Mads Greaker

Seniorforsker i SSB

Samfunnsøkonom og sivilingeniør

Arbeider med klimapolitikk, grønn teknologiutvikling, verdsetting av naturressurser, bærekraftsindikatorer